Skrevet i:

Det er feigt å ikke ha et standpunkt om EU

EU påvirker norsk politikk hver eneste dag. Da er det sterkt problematisk at EU-debatten i Norge ligger død i politiske partier. Partiene kan ikke bare ta stilling i de høyaktuelle debattene som engasjerer bredt, de må også evne å ta stilling i de vanskelige prinsipielle spørsmålene. Selv om engasjementet for EU ikke er skyhøyt, kommer man ikke utenom at EU har stor innvirkning på folks liv. Derfor applauderer jeg at SV og Senterpartiet har klare meninger i EU-spørsmålet.

Demokratiske utfordringer
Norge er sterkt tilknyttet EU gjennom EØS-avtalen, Schengen og en stor mengde tilleggsavtaler om f.eks. innovasjon og høyere utdanning. Utfordringen med denne tilknytningen er at vi i liten grad får være med på å bestemme over avgjørelsene som angår oss. Selv om mange organisasjoner og bedrifter gjør imponerende arbeid med å kjempe for norske interesser i Brussel, veier ikke dette opp for de demokratiske utfordringene dagens tilknytning til EU gir oss. Disse utfordringene må partiene våge å adressere. Senterpartiet foreslår utmelding av EØS som løsning på utfordringene, mens Høyre vil ha Norge inn i EU for å få en plass ved bordet.

Jeg applauderer at SV og Senterpartiet har klare meninger i EU-spørsmålet.

 

Må ta stilling til spørsmål om suverenitet
Allerede i dag gir Norge fra seg suverenitet gjennom EØS-avtalen. For å få lov til å være en del av det indre markedet må Norge implementere tusenvis av regler og lover vi ikke har hatt mulighet til å påvirke. Nei-siden ser på dette som en grunn til å si opp EØS-avtalen, mens Ja-siden mener at dette er et godt grunnlag for å melde Norge inn i EU. Vi trenger en bredere debatt om suverenitet og folkestyre. Man kan argumentere for at EU truer folkestyret fordi beslutninger blir flyttet lengre vekk fra folk. Samtidig kan man argumentere for at arenaer som EU gir muligheter til å håndtere utfordringer som nasjonalstatene ikke kan løse på egenhånd. Norske partier må i større grad tørre å diskutere suverenitet og hva det skal innebære.

Norske partier må i større grad tørre å diskutere suverenitet og hva det skal innebære.

Norge kan forme EU
EU har vedtatt nærhetsprinsippet som en viktig verdi. Det innebærer at EU bare skal fatte beslutninger i saker hvis oppgavene ikke kan løses like bra eller bedre på et «lavere» politisk nivå. Et flernivådemokrati trenger ikke nødvendigvis å ta mye makt fra lokalt, regionalt og statlig nivå. Det kan derimot bidra til å gi velgerne innflytelse over avgjørelser som tidligere stater har slitt med å få løst seg imellom. En av mine viktigste argumenter for at politikerne bør si ja til EU er at EU er en politisk arena. Det betyr at politiske krefter kan forme EU i den retningen de ønsker forutsatt at de får folkets tilslutning. Jeg vil ha norske partier som kommer med sine visjoner for hva EU skal være og i hvilken retning EU skal gå.

Det blir neppe opinionsendring eller høyere kunnskapsnivå uten debatt.

Hvorfor partier må mene noe om EU-spørsmålet
Det er en utfordring at folk kan for lite om EU. Når  partiene baserer sin politikk på at et EU-medlemskap forutsetter «…en stabil tilslutning i folket.» (Arbeiderpartiet sitt program) blir det krevende å få til en diskusjon. Det blir neppe opinionsendring eller høyere kunnskapsnivå uten debatt. Derfor er det feigt og uansvarlig at flere av partiene ikke har et ordentlig standpunkt i en så viktig sak.

 

 

 

Skrevet av Jacob Haugmoen Handegard

Studerer statsvitenskap ved UIA. Er 2.nestleder i Agder Venstre.
Opptatt av å finne løsninger på de store utfordringene knyttet til klima og flyktningsituasjonen.

1 posts

Retningslinjer for kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker! Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv. Vennligst gjør deg kjent med våre regler.

Redaktørteamet Tja.eu