Ingrid Kylstad

• Født i 1985, fra Østfold, bosatt i Oslo • Studier og arbeidserfaring fra Nederland, Storbritannia og Tyskland før jeg havnet i Brussel hvor jeg jobbet i 6 år. • Mitt første politiske minne er folkeavstemningen om norsk EU- medlemsskap I 1994. Det var ingen politisk oppvåkning, men 1994 la grobunn for en interesse som etterhvert gjorde at jeg valgte både studier og jobb som har bragt meg nærmere EU i praksis. Det er ingen hemmelighet at jeg gjerne skulle sett at Norge var en likeverdig partner med EU-landene, men det er mange nyanser mellom “ja” og “nei” og mitt håp er at TJA kan bidra til å gjøre den norske samtalen om Europa litt mer nyansert.

 • Innlegg: 10
 • Kommentarer: 0
 • Siden:
 • Skrevet i:

  Annerledeslandet

  Igår ble europeeren Emmanuel Macron valgt til den femte republikkens 10. president. Da han kom gående inn for å holde sin første hilsningstale foran menneskemengden som hadde samlet seg foran Louvre, spilte Beethovens “Ode til gleden” i bakgrunnen – melodien som også er kjent som EUs “nasjonalsang”. Symbolikken var blytung. Etter 13 måneder med en […]

  Les mer

 • Skrevet i:

  Kvinner på flukt i Europa

  I disse dager blir Europa vertskap for et økende antall kvinnelige migranter og flyktninger som står overfor et ytterligere sett krenkelser, vold og overgrep enn menn på flukt. Gjør vi nok for å beskytte disse kvinnene fra seksuell og kjønnsbasert vold? Dette innlegget er ført i pennen av Marika Andersen, Brieuc Van Damme og Fabrice […]

  Les mer

 • Skrevet i:

  Look to London

  Vi som ikke i stemte i 1994-generasjonen – hva vet vi egentlig om hva våre folkevalgte mener om EU? Jeg våger påstanden at vi vet veldig lite om hva de mener om EU som prosjekt og samarbeidsform (som er noe annet en den norske medlemsskapsdebatten). Enda mindre vet vi hva de egentlig tenker om EØS, […]

  Les mer

 • Skrevet i:

  Brexit – selvråderett i praksis?

  Da den britiske statsministeren David Cameron møtte sine europeiske kollegaer i Brussel denne uken for å reforhandle britenes forhold til EU i forkant av en folkeavstemning neste år, gjorde han noe som vi nordmenn bare kan drømme om : han utøvde britisk selvråderett, pekte på ting han liker og ikke liker i EU-samarbeidet, og diskuterer hvordan […]

  Les mer

 • Skrevet i:

  Ett år med Juncker

  Nå i november er det ett år siden den nye EU-kommisjonen under ledelse av Jean-Claude Juncker startet sitt arbeid under mottoet «…an EU that is bigger on the big things, and smaller on the small things.» Mottoet tar innover seg mye av den kritikken om for mye detaljregulering som ofte rettes mot EU, ikke bare […]

  Les mer

 • Skrevet i:

  Et EU FBI mot terror?

  Etter angrepet på Charlie Hebdo i januar i år blusset diskusjonen opp: trenger vi et «European Intelligence Agency» som samordner europeiske etterretningstjenester og styrker anti-terror samarbeidet? Det korte svaret ble nei, og diskusjonen om å utvide mandatet til IntCen – EU Intelligence Analysis Centre, hvor medlemslandene deler informasjon – stoppet. Som så ofte ellers ble […]

  Les mer

 • Skrevet i:

  Ny handelsstrategi åpner for norsk deltakelse i TTIP

  Ett år etter at den politiske ledelsen i EU-Kommisjonen vedtok at arbeidsmottoet skal være «An EU that bigger and more ambitious on the big things, and smaller and more modest on the small things«, så er det paradoksalt nok de store tingene som skaper mest splittelse og hodebyr: migrasjon, klimapolitikk, Brexit, eurokrise, håndteringen av Hellas […]

  Les mer