• Change-management-comic-What-if-we-dont-change

    Skrevet i:

    Veien ut av kunnskapsklemma

    Norges oljerikdom har vist seg å være et tveegget sverd: på den ene siden har den gitt oss et stort handlingsrom i offentlig finansiering og bidratt til det velferdssystemet vi kjenner i dag. På den andre siden har den tillatt oss å tone ned viktigheten av forskning, kunnskap og teknologiutvikling som bærebjelke for et konkurransedyktig næringsliv […]

Spennende MENINGER på tja til EU

Godt sagt 

UKENS BILDE