Njål Gustavsen

Njål Alhadeff Benkestoch Kjølholdt-Gustavsen (signerer som Njål Gustavsen) er masterstudent i statsvitenskap ved UiT. Tidligere medlem av det internasjonale utvalget i Europeisk Ungdom, bystyremedlem i Fredrikstad for Høyre, styremedlem i Høyres Studenterforening i Bergen og nasjonal studentleder i fagforeningen Samfunnsviterne. Han er også tidligere befal i innsatsstyrken Heron i HV-14, og prosjektkoordinator i Norges Blindeforbunds Ungdom.

 • Innlegg: 3
 • Kommentarer: 0
 • Siden:
 • Skrevet i:

  Europas sikkerhetspolitiske oppvåkning

  Ukraina-krigen tvinger frem en ny virkelighetsforståelse om europeisk forsvarssamarbeid og et nytt syn på de politiske prioriteringene i EU. Kriser fører med seg store endringer som kan påvirke gjeldende strukturer og den politiske mentalitet. Den realpolitiske tidsalder er for alvor tilbake i vår del av verden. Kontinental samling Russlands militære angrep på nabolandet Ukraina har […]

  Les mer

 • Skrevet i:

  Europeisk sikkerhet i en ny tid. På tide å finne et supplement til Uncle Sam?

  Siden 1945, og ikke minst etter 1990, har amerikanske sikkerhetsgarantier vært grunnpilaren i den militærstrategiske planleggingen i mange europeiske land. Konseptet om amerikansk væpnet bistand i krisesituasjoner blir nærmest ansett som sikkerhetspolitisk automatikk, blant annet fra skiftende regjeringskonstellasjoner i vårt eget land. Men nå etter en periode med Trump-administrasjonen i USA og etableringen av nye […]

  Les mer

 • Skrevet i:

  Nordboernes plass i Europa

  Spørsmålet om Norges politiske og kulturelle tilknytning til kontinentet har preget vår historie gjennom flere generasjoner. Kongeriket har gjennom ulike tidsepoker hatt et utenforskap til Europa ved å havne utenfor Romerriket, bruddet med Pavekirken i Roma på 1500-tallet og to nei til norsk EU-medlemskap i det 20. århundre. Samtidig har storpolitiske hendelser og sentrale aktører […]

  Les mer