Njål Gustavsen

Njål Gustavsen

Njål A.B. Kjølholdt-Gustavsen (signerer som Njål Gustavsen) er masterstudent i sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen. Tidligere medlem av det internasjonale utvalget i Europeisk Ungdom, bystyremedlem i Fredrikstad for Høyre, styremedlem i Høyres Studenterforening i Bergen, samt nasjonal studentleder i fagforeningen Samfunnsviterne. Tidligere befal i innsatsstyrken Heron i HV-14.

  • Innlegg: 1
  • Kommentarer: 0
  • Siden:
  • Skrevet i:

    Nordboernes plass i Europa

    Spørsmålet om Norges politiske og kulturelle tilknytning til kontinentet har preget vår historie gjennom flere generasjoner. Kongeriket har gjennom ulike tidsepoker hatt et utenforskap til Europa ved å havne utenfor Romerriket, bruddet med Pavekirken i Roma på 1500-tallet og to nei til norsk EU-medlemskap i det 20. århundre. Samtidig har storpolitiske hendelser og sentrale aktører […]

    Les mer