Skrevet i:

Toppmøte i dag: blir EU enig om felles grense- og kystvakt?

Norge sitter på gangen. Hva mener vi om det kontroversielle forslaget fra Kommisjonen?

© by Fotomovimiento

Ideen er gammel, nå ligger forslaget på bordet. EU-kommisjonen foreslo på tirsdag opprettelsen av et felles grense- og kystvakt system. Dagens grense-byrå Frontex skal styrkes betraktelig for å kunne ta over kontrollen av Europas ytre landegrenser når medlemslandene selv svikter.

Svar på kaos ved Europas grenser

Det er svar på den kaotiske situasjonen i Hellas som ikke klarer å holde oppsyn med egne grenser og enda mindre ta imot og registrere de nærmere 30 000 flyktningene som ankommer ukentlig fra Tyrkia. Totalt har over 470 000 flyktninger ankommet Lesbos i løpet av 2015.

Situasjonen er dramatisk med elendige mottaksvilkår og flyktninger, ofte barn og unge, som fryser ihjel etter ankomst på europeisk jord. I stedet for å ta imot og registrere de, har greske myndigheter skysset flyktninger inn mot fastlandet hvor de har tatt fatt på en slitsom og farefull ferd videre innover i Europa.

Modig men kontroversielt

Frontex mandat har så langt vært å sikre enhetlig praksis på grenseovergangsstedene gjennom å koordinere medlemsstatenes samarbeid om kontroll av de ytre grensene. Nå skal byrået bli et integrert grense- og kystvaktbyrå, ikke bare med midler til å intervenere i krisesituasjoner men også med et sterkt mandat til å gjøre det. Kommisjonen foreslår at Frontex skal kunne gripe inn selv om medlemslandet ikke selv ønsker det, ved hjelp av egne midler og en styrke på 1500 grensevakter.

Dette er kontroversielt. Tyskland, Frankrike og Italia står bak forslaget. Men mange andre mener det går for langt som Politico melder. Sveriges innenriksminister uttalte tidligere denne måneden at « grensevakt er nasjonal kompetanse, og det skal mye til for å akseptere at det blir påtvunget et medlemsland ». Poland har også signalisert at de i mot : utenriksminister Witold Waszczykowski har kalt det « udemokratisk ». Hellas selv er heller neppe veldig fornøyd med å få det tredd over hodet.

Norge et EU land som de andre i Schengen?

Forslaget blir i dag diskutert på EU-toppmøtet i Brussel. Sannsynligheten for at alle blir enige er liten. Det er også en rekke praktiske problemer. Frontex er avhengig av nasjonale bidrag til operasjonelle midler. I dag har bare rundt halvparten av grensevaktstyrken på 700 mann blitt fylt av nasjonale bidrag.

Det har også stormet rundt flyktninger og grensekontroll i Norge, og regjeringen så seg nødt til å innføre midlertidig grensekontroll mot Sverige og Danmark i slutten av november. Norge har vært operativt integrert i Schengen siden 2001 og deltar i Frontex. Har Kommisjonen med dette gått for langt mot overnasjonal styring også for Norge?

Norge sitter på gangen under toppmøtet i dag. Ja da slipper kanskje statsminister Erna Solberg og justis- og beredskapsminister Anders Anundsen å svare i første omgang?

Skrevet av Georg Riekeles

• Født i 1981, fra Oslo
• Studier i Tromsø, London og Paris. Bor nå i Brussel hvor jeg jobber for EU-kommisjonen
• Kom fra militærtjeneste på Fosen til London hvor jeg ble pirret av den stadige britiske "EU-sutringen" til å interessere meg i Europa-spørsmål. Har siden drukket meg full på prosjektet, med både fransk vin og belgisk øl. Som ofte dagen derpå ser jeg både positive og negative sider ved gildet, men tenker det er morsommere å være med på dansen enn å sitte og glo fra utsiden!

11 posts

Retningslinjer for kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker! Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv. Vennligst gjør deg kjent med våre regler.

Redaktørteamet Tja.eu