Anne Helene Bakke

Anne Helene Bakke

• Født i 1994, fra Halden. Bor i Oslo. • Har en bachelorgrad i europastudier med engelsk fra NTNU. Jusstudent, men er i permisjon mens jeg er nestleder for norske studenter i NSO. • Det mest interessante med EU er de idealistiske tankene bak prosjektet. Hvordan det samler kulturer i hele Europa under ”unity in diversity”-mottoet, og det faktum at EU ikke er en mer eller mindre konservativ eller radikal institusjon, men et demokratisk prosjekt som angår og samler alle på dette kontinentet ved å være uenige. Til tross for alt dette, tror jeg på Europa.

  • Innlegg: 9
  • Kommentarer: 0
  • Siden:

Follow