Jacob Haugmoen Handegard

Studerer statsvitenskap ved UIA. Er 2.nestleder i Agder Venstre. Opptatt av å finne løsninger på de store utfordringene knyttet til klima og flyktningsituasjonen.

  • Innlegg: 1
  • Kommentarer: 0
  • Siden:
  • Skrevet i:

    Det er feigt å ikke ha et standpunkt om EU

    EU påvirker norsk politikk hver eneste dag. Da er det sterkt problematisk at EU-debatten i Norge ligger død i politiske partier. Partiene kan ikke bare ta stilling i de høyaktuelle debattene som engasjerer bredt, de må også evne å ta stilling i de vanskelige prinsipielle spørsmålene. Selv om engasjementet for EU ikke er skyhøyt, kommer […]

    Les mer