Retningslinjer for Tja.eu

Redaksjonelle prinsipper

Tja.eu følger prinsippene fra Vær Varsom-plakaten og Redaktørplakaten. Det er viktig for oss å verne om ytringsfriheten og at ulike meninger kommer til uttrykk. Det skal gjøres klart for mottakeren hva som er reportasje og formidling av informasjoner og fakta, og hva som er mediets egne meninger og vurderinger. 

Sidens redaksjonelle medarbeidere har det hele og fulle ansvar for redaksjonelt innhold på Tja.eu. 

Vi ønsker en åpen og engasjerende debatt om EU og Europapolitikk. Redaksjonen skal opptre fritt og uavhengig overfor personer eller grupper som av ideologiske, økonomiske eller andre grunner vil øve innflytelse på det redaksjonelle innhold. Tja.eu er en partipolitisk uavhengig plattform. En redaktør plikter å vise åpenhet om verv, lønnet arbeid og andre bindinger som kan påvirke mediets innhold eller redaksjonelle oppgaver, og må ikke utnytte sin stilling til å oppnå private fordeler.

Redaksjonelle medarbeidere kan ikke pålegges å gjøre noe som strider mot egen overbevisning, men forutsettes å dele mediets grunnsyn og formålsbestemmelser.

Det skal være et tydelig skille mellom reklame og redaksjonelt innhold. Sponsing skal ikke påvirke redaksjonell virksomhet, innhold og presentasjon. Redaksjonelle medarbeidere må ikke motta pålegg om oppdrag fra andre enn redaksjonell ledelse.

Redaksjonelle medarbeidere skal være kritiske i valg av kilder, og kontrollere at opplysninger som gis er korrekte. Tja.eu skal tilstrebe bredde og relevans i valg av kilder.

Kilden for informasjon skal som hovedregel identifiseres, med mindre det kommer i konflikt med kildevernet eller hensynet til tredjeperson. Redaksjonelle medarbeidere skal vise hensyn overfor personer som er i en sårbar posisjon og/eller som ikke kan ventes å være klar over virkningen av sine uttalelser.

Det er god presseskikk å gjøre premissene klare i intervjusituasjoner og ellers overfor kilder og kontakter. Avtale om eventuell sitatsjekk bør inngås i forkant av intervjuet, og det bør gjøres klart hva avtalen omfatter og hvilke tidsfrister som gjelder. Redaksjonen selv avgjør hva som endelig publiseres. Direkte sitater fra intervjuobjekt skal gjengis presist. Endring av avgitte uttalelser bør begrenses til korrigering av faktiske feil. Ingen uten redaksjonell myndighet kan gripe inn i redigering og presentasjon av redaksjonelt materiale.

Regler for kommentarer finner du her.