Skrevet i:

Ain’t no easy way out

© by Vladimir Agafonkin, Creative Commons

En gang i løpet av høsten 2016 vil britene måtte ta endelig stilling til følgende spørsmål: “Should the United Kingdom remain a member of the European Union or leave the European Union?” Den umiddelbare konsekvensen av måten spørsmålet er formulert på er at ensidige «yes» eller «no»-kampanjer er utelukket. Den langsiktige konsekvensen av britenes svar, uavhengig av om det blir «remain» eller «leave», er vanskeligere å forutse: begge alternativer vil endre EU-samarbeidet og britisk politikk, muligens også Storbritannias eksistens: sannsynligheten for at Skottland gjør et nytt forsøk på selvstendighet og EU-medlemsskap er overveldende dersom Storbritannia melder seg ut.

Hvilke alternativer til EU-medlemskap har Storbritannia? Det er det vanskelig spørsmålet «leave»-kampanjen må svare på. The Economist har gått ulike modeller etter i sømmene, og konklusjonen er dyster: It`s cold outside (the EU, red.anm.). EØS-avtalen, en av fem modeller The Economist peker på, er ikke egnet til å ivareta nasjonale interesser, og The Economist har snakket med Europaminister Vidar Helgesen, som siteres på at det norske utenforskapet gjør det svært vanskelig å identifisere og bidra inn i viktige politiske prosesser.

Det er lite heldig for et land som identifiserer seg som en europeisk stormakt.

Les The Economist-artikkelen «Alternative Lifestyles» her

Skrevet av Ingrid Kylstad

• Født i 1985, fra Østfold, bosatt i Oslo
• Studier og arbeidserfaring fra Nederland, Storbritannia og Tyskland
før jeg havnet i Brussel hvor jeg jobbet i 6 år.
• Mitt første politiske minne er folkeavstemningen om norsk EU-
medlemsskap I 1994. Det var ingen politisk oppvåkning, men 1994 la
grobunn for en interesse som etterhvert gjorde at jeg valgte både
studier og jobb som har bragt meg nærmere EU i praksis. Det er
ingen hemmelighet at jeg gjerne skulle sett at Norge var en likeverdig
partner med EU-landene, men det er mange nyanser mellom “ja” og
“nei” og mitt håp er at TJA kan bidra til å gjøre den norske samtalen
om Europa litt mer nyansert.

10 posts

Retningslinjer for kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker! Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv. Vennligst gjør deg kjent med våre regler.

Redaktørteamet Tja.eu