Skrevet i:

BREXIT SPECIAL: Intervju med Thomas Rhys Dunn fra Berkshire Stronger In Europe

I en serie intervjuer med unge briter frem mot valgdagen 23.juni ønsker Tja til EU å bli litt mer kjent med generasjonen som kan tippe balansen. Vi har bedt de dele sine refleksjoner om valgkampen, politikerne som driver den, om de kommer til å stemme og om Brexit er noe som engasjerer vennekretsen. I dag snakker vi med Thomas Rhys Dunn som er kommitteemedlem i Berkshire Stronger In Europe, en av Storbritannias største lokalgrupper for kampanjen som ønsker at Storbritannia skal bli i EU. Grunnet noen tekniske problemer fikk vi ikke til et videointervju denne gangen, men det han sier er fortsatt spennende! Legg gjerne igjen din kommentar!

Omringet av vann på alle kanter, Storbritannia har nytt godt av ett naturlig forsvar mot en omverdenen fylt med konflikt. Grunnet nettopp Storbritannias beliggenhet har det vært svært få vellykkete invasjoner av øynasjonen, det siste av disse forsøkene var for over 200 år siden. Men tross at Britene har vært flinke til å stoppe konflikter fra å landsette seg betyr det ikke at landet har vært uten sine egne kamper.

Selv om den kjempes med brosjyrer og mediekampanjer heller enn lanser og spyd, så er Britene midt oppe i en intern konflikt der konsekvensene kommer til å bli enorme, muligens noen av de største Storbritannia har stått ovenfor. Britenes rolle i Europa, i verden og deres egen identitet risikerer å endre seg når Britene går til stemmelokalene i morgen, 23. juni, for å avgjøre om de ønsker å bli værende i eller forlate EU. Og utfallet ser ut til å være helt uforutsigbart. For et år siden var det svært få som trodde at Storbritannia ville forlate EU. I dag viser spørreundersøkelsene at det er snakk om bare noen få prosentpoeng og diskusjonen raser.

Tja til Eu spør: Til å begynne med, hva er din rolle i den pågående Brexit kampanjen? Og hvordan ble du involvert?

Jeg er kommittemedlem i Berkshire Stronger in Europe Group, en lokal gren av den nasjonale Britain Stronger in Europe, den offisielle kampanjen for å bli værende i EU. Jeg ble først involvert i kampanjen i November 2015. Jeg ble medlem av Labour partiet [Britiske Arbeiderparti] noen måneder tidligere, men jeg hadde aldri vært involvert i en politiske kampanje før jeg ble med i Stronger In.

Grunnet jobb så hadde jeg nettopp flyttet til Berkshire etter at jeg ble ferdig på universitetet. Det var da en av mine kolleger, Matt Bezzant – som nå er leder for Berkshire Stronger In, spurte meg om jeg var interessert i å bli involvert med kampanjen for å bli værende i EU. Matt, akkurat som meg, hadde heller ingen erfaring med politiske kampanjer da vi tok kontakt med feltdirektøren for Stronger In for sør-øst England. Vote Leave, kampanjen som ønsker å forlate EU, er meget organisert og har drevet kampanje i flere år, noe som gjør at de har hatt et meget godt utgangspunkt. Stronger In, derimot, var helst fersk, og James, feltdirektøren, hadde bare hatt jobben i noen uker.

Da Matt og jeg møtte ham over en pils en sen kveld forventet vi at han ville sette oss i kontakt med folk som hadde flere års erfaring med politiske kampanjer og som skulle lede oss. Vi ble istedenfor møtt med en ganske direkte melding: “Gå ut og få det til å skje.” Det var litt av et sjokk når vi forstod at han ville at to unge karer uten politisk erfaring skulle være ansvarlig for kampanjen i hele fylket!

Tja til Eu spør: Kan du fortelle oss litt om hvordan livet ser ut som en aktiv medlem av Stronger in Europe leiren? Hva slags steg tar du for å fremme kampanjen?

Jeg er glad for å kunne meddele at siden vi hadde det første møte har vi kommet en lang, lang vei. Vi har allerede kjørt en rekke arrangementer og hatt et meget synlig nærvær rundt om i fylket, og vi har en en rekke arrangementer og bevigenheter planlagt i oppkjøret mot folkeavstemningen. Finansieringen og den sentrale organiseringen ikke kan måle seg med Vote Leave kampanjen, derfor har vårt fokus vært gateboder i bysentrum rundt om i Berkshire, der vi virkelig kan komme oss ut og snakke med befolkningen.

Den 7. Mai organiserte vi seks gateboder rundt om i fylket for å feire Europadagen og promotere budskapet om at vi er sterkere i EU. Den dagen deltok tilogmed lokale MPer [Member of Parliament], MEPer [Member of the European Parliament] og Lorder i bodene sammen med oss, deriblant var Fiona Mactaggart MP, Catherine Bearder MEP og Lord Newby. Den samme kvelden organiserte vi et arrangement med Keith Taylor MEP som taler og hvor over 50 frivillige møtte opp! Vi er nå en av de største lokale grenene av Stronger In Europe kampanjen, noe some veldig imponerende for et fylke som tidligere var ansett av alle som Vote Leave kampanjens høyborg.

Vi er nå en av de største lokale grenene av Stronger In Europe kampanjen, noe some veldig imponerende for et fylke som tidligere var ansett av alle som Vote Leave kampanjens høyborg.

Tja til Eu spør: Hvordan finner du det generelle oppfatningen hos befolkningen, er Brexit et spørsmål som opptar alle eller er det mange som er likegyldige til det som foregår?

Da vi startet med kampanjen i Januar hadde ikke datoen for folkeavstemningen offisielt blitt satt. Våre to aller første stopp var en helg i Slough og en helg Bracknell. Det var kaldt, det var vått, vi var bare tre stykker på den tiden, og de vi snakket med var enten standhaftig i mot å bli værende I EU, eller rimelig uinteresserte i hele greia.

Siden den gang har den nasjonale mediekampanjen kommet ganske langt og det ser ut til at svært få ikke har fattet interesse for avstemningen. I dissed dager, når vi er ute for å spre budskapet i gateboder, så opplever vi lange køer med folk som ønsker å stille spørsmål om valget eller diskutere bekymringer de har relatert til EU. Jeg tror at folk nå begynner å forstå nettopp hvor viktig dette valget kommer til å bli.

Jeg besøkte en av bodene våre i Windsor for ikke så lenge siden hvor jeg kom I snakk med en ung kar. Han fortalte meg at han aldri hadde brydd seg stort om politikk før, men akkurat denne avstemningen gjorde at han følte det nødvendig å bli interessert og opplyst. Han hadde ingen spørsmål, han ville simpelthen høre argumentene. Jeg gav ham haugevis med informasjon og forklarte hvorfor jeg mener at vi burde forbli en del av EU. Jeg foreslo tilogmed at han burde ta en titt på hjemmesiden til Vote Leave kampanjen slik at fikk se begge sidene av saken. Det har vært en meget positivt og god erfaring å se hvor engasjert folk har blitt i forkant til folkeavstemningen.

Jeg tror at folk nå begynner å forstå nettopp hvor viktig dette valget kommer til å bli.

Tja til Eu spør: Hvem er best til å drive kampanje? Cameron? Johnson? Corbyn? Eller noen andre?

Haha, det må nok være det vanskeligste spørsmålet jeg har blitt stilt i løpet av hele kampanjen! Boris Johnson er alltid god på retorikk men kommer ikke spesielt langt når det kommer til genuint innhold angående sakene som folk virkelig bryr seg om. Om han bare hadde vært like god på innhold som på stil. Cameron har gjort en god innsats for å fremme de gode aspektene ved EU, men for meg er nok Corbyn den flinkeste. Jeg vet at det kommer til å høres veldig partisk ut med tanke på at jeg er medlem av Labour [Corbyn er leder av Labour], men hans budskap på EU er virkelig et godt et. Jeg, akkurat som Corbyn, synes at det er naivt å mene at EU er perfekt. Jeg, for eksempel, synes at EU burde være mer demokratisk, men det betyr ikke at jeg synes at vi bare skal løpe fra prosjektet. Istedenfor synes jeg at vi burde samarbeide med andre nasjoner for å få til positive endringer i både Storbritannia og Europa i sin helhet.

Boris Johnson er alltid god på retorikk men kommer ikke spesielt langt når det kommer til genuint innhold angående sakene som folk virkelig bryr seg om. Om han bare hadde vært like god på innhold som på stil.

Tja til Eu spør: Tror du at folkeavstemningen kommer til å bli avgjort av hvilken side som har de beste argumentene, eller handler det om hvem som roper høyest? Med andre ord, kommer avgjørelsen til å bli gjort med hodet eller hjertet?

Begge sidene roper uten tvil veldig, veldig høyt. Over de siste månedene har mediedekningen av folkeavstemningen variert enormt fra dag til dag og dette vil bare fortsette å være tilfellet desto nærmere vi kommer avstemningen. Som nevnt tidligere, følelsen jeg sitter med etter å snakket med folk fra hele fylket er at de er meget engasjert og virkelig fatter interesse for å familiere seg med argumentene, og jeg tviler ikke på at når folk trapper opp for å stemme 23. juni så kommer de til å ha gjort seg opp en informert og veltenkt mening heller enn en basert på de lidenskapelige, men mindre gjennomtenkte argumentene.

Tja til Eu spør: Hva er det beste argumentet for å bli værende i EU? Hva er det verste argumentet for å forlate EU?

Jeg synes det er opptil flere gode argumenter for å bli værende i EU. Jeg mener at miljøet vårt og familiene våre har det bedre når vi er medlem i EU og når vi har tilgang til ting som den Europeiske Arrestorderen som har gjort livet I Europa mye tryggere. Men det virkelige hovedargumentet for meg er at økonomien vår er mye sterkere som medlem i EU. Fra vår landbrukssektor, som drar enorm nytte av subsidier fra EU, til finanssystemet vårt som blir gjort mye mer konkurransedyktig av lovgivning slik som PSD2 [Payment Service Directive, et system som skal modernisere og standardisere betalingsystemer I EU], og alle sektorer mellom disse to, er sterkere når vi er medlem av EU.

For meg, de fleste argumentene mot å bli værende er avhengige av feilaktige og halve sannheter. Vote Leave, for eksempel, roper veldig høyt angående hvor mye penger Storbritannia gir til EU. Det er uten tvil sant at Storbritannia gir mer penger til EU enn det direkte får tilbake, men det er bare en halv sannhet. Uavhengige statistikker fra Conferderation of British Industry har vist at for hver £1 som Storbritannia gir til EU får vi £10 indirekte tilbake – det handler om å investere.

Men jeg tror de aller dårligste argumentene for å forlate EU ligger i anti-immigrasjons retorikken. Disse argumentene er helt grunnløse av to grunner. Først, Vote Leave liker å skape det inntrykket at borgere fra EU kan komme inn i Storbriannia helt uten å bli kontrollert. Dette er ikke sant. Siden 2010 har Storbriannias grensekontroll stoppet over 6000 borgere fra EU fra å komme inn i landet ettersom de var ansett som å utgjøre en fare mot landet. For det andre, Vote Leave påstår at ved å stoppe immigrasjon så vil vi magisk løse boligkrisen, problemene helsesektoren vår star ovenfor og at skolene våre er overfylte. Igjen, dette er ikke sant. Immigrasjon har alt for lenge vært brukt som syndebukk for problemene landet vårt står ovenfor. Sannheten er at vi bygger ikke nok hus, vi gir ikke nok penger til NHS [National Health Service, Storbritannias universelle helsesystem] og vi utdanner ikke nok lærere. Disse problemene ville eksistert uavhengig av hvor mange eller få mennesker som kom inn i landet.

Uavhengige statistikker fra Conferderation of British Industry har vist at for hver £1 som Storbritannia gir til EU får vi £10 indirekte tilbake – det handler om å investere.

Tja til Eu spør: Uoffisiell spørreundersøkelse: Om du måtte lage en prediksjon for, hva ville du forutse? Brexit eller bli værende?

Jeg vet at det er en klisje, og du kommer til å hate meg for det, men jeg tror virkelig at det er 50%-50%. Det er hvertfall følelsen jeg får av å være i gatene I Berkshire. Jeg tror får at Stronger In skal vinne, så er det veldig viktig at alle som ønsker å bli værende i EU registrerer seg for å stemme og går til sitt lokale stemmelokale 23. juni. Alle Vote Leave velgerne kommer til å stemme ettersom dette er deres raison d’etre, deres hovedgrunn til å eksistere. Et stort oppmøte er helt avgjørende om vi ønsker å bli værende i EU.

Tja til Eu spør: Og til slutt, tror du det er mest sannsynlig at yngre velgere stemmer inn eller ut?

Fra våre kampanjer på gatene så vil jeg nok si at unge velgere hovedsaklig kommer til å stemme for å bli værende. Vi har for eksempel fem medlemmer av komitteen i Berkshire og av de er 3 av oss under 25. Når vi møter Vote Leave kampanjen på gatene er det sjeldent at de har medlemmer som er under 50! Jeg tror nok ikke engang den mest hardbarkete Vote Leave aktivisten kommer til å påstå at flere yngre velgere vil stemme ut enn inn. Jeg tror dette kommer av at yngre velgere har vokst opp med EU og kjøper ikke like enkelt Vote Leave kampanjens bruk av frykt relatert til immigrasjon.

Bilde brukt i artikkelen er av Berkshire Stronger In, gitt av Thomas Dunn.

Skrevet av Henrik Frellumstad Jenssen

Født i Tønsberg men vokst opp både her og der. Min politiske interesse fikk sitt virkelige utløp da jeg tok bachelorgrad i Internasjonale Politikk i Storbritannia og senere mastergrad i Europeiske Studier i Belgia. I disse dager oppholder jeg meg i Latin Amerika.

Originalt var jeg svært lite interessert i EU; unionen fremsto først både uforståelig og urelevant. Men etterhvert som jeg lærte mer om internasjonale forhold ble jeg klar over hvilken betydning EU har for både for enkeltland og som konsept. På godt og på vondt, i en verden der innenriks og utenriks i økende grad smelter sammen er EU et forsøk på å ta kontroll over et verdensbilde i endring.

7 posts

Retningslinjer for kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker! Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv. Vennligst gjør deg kjent med våre regler.

Redaktørteamet Tja.eu