Skrevet i:

Hva de yngste Stortingskandidatene vil med EU

Tja til EU har stilt unge Stortingskandidater et enkelt spørsmål: Hvis DU kunne styrt EU som eneveldig EU-politiker for én dag, hva ville du ha gjort? Her er svarene de ga oss. Godt valg! 

Wilkinson, SV

Nicholas Wilkinson (29), 1. kandidat for Akershus SV:
– Hadde jeg styrt EU for en dag ville jeg vedtatt å flytte makt ut av lukkede møterom og tilbake til folket. Jeg tror beslutningene blir bedre når de er gjort av folkevalgte som er nærmest mulig virkeligheten de bestemmer over. At EU-byråkrater i Brussel bestemmer norsk fiskeripolitikk i Nord-Norge, er ingen god løsning.

Etter lunsj ville jeg erstattet overstyringen fra Brussel med samarbeid mellom medlemslandene. Jeg ville startet en skikkelig prosess for faktiske europeiske utslippskutt og en rettferdig fordeling av flyktninger mellom landene. Jeg vil ha et Europa der demokratiske, selvstendige land samarbeider om å løse store kriser.

Aleksander Stokkebø

Aleksander Stokkebø (22), 5. kandidat for Rogaland Høyre:
– Om jeg hadde ledet EU-samarbeidet for en dag, ville jeg startet med å definere hvilke kjerneområder vi burde prioritere. EU kan ikke være alt for alle, men må være et samarbeid for å ta tak i de virkelig store og grenseoverskridende utfordringene som ikke kan løses av landene alene. Førsteprioritet hadde vært å styrke det indre markedet med mer handels- og forskningssamarbeid mellom landene, for å få fart på jobbskapingen. Mindre ungdomsledighet og flere trygge jobber for vanlige folk, er helt avgjørende for tilliten mellom landene og samarbeidets fremtid. Videre ville jeg gjennomført et krafttak for klima, med mindre matsvinn og marin forsøpling, og mer fornybar energi. Jeg ville også vært tydelig på vårt ansvar for å hjelpe mennesker i nød, og jobbet for en rettferdig ansvarsfordeling mellom landene. Og så hadde jeg selvsagt tatt meg en tur til Norge for et møte med Norges dyktige statsminister, Erna Solberg. 

21460045_10159194891770527_496982464_o

Jorid Holstad Nordmelan (26), 3. kandidat for Nord-Trøndelag Arbeiderparti:

– Som eneveldig EU-hersker ville jeg gitt Europaparlamentet en viktigere rolle enn i dag, sett i forhold til EUs øvrige styrende institusjoner, blant annet ved å gi parlamentet initiativrett til ny lovgivning. Det er fordi folkevalgt styring er avgjørende for å ta beslutninger som befolkningen kan ha støtte og tillit til, og parlamentet er det organet befolkningen velger direkte gjennom valg.

Resten av dagen ville jeg brukt på å blande meg inn i Kommisjonens forenklingsprogram Regulatory Fitness and Performance Programme (REFIT), for å sørge for at det ikke kommer flere forslag til forenkling her som går på bekostning av arbeidstakerrettigheter. I Norge har vi gode erfaringer med trepartssamarbeid som har ført til høy tillit, trivsel og effektivitet i arbeidslivet, som igjen skaper vekst, lave forskjeller mellom folk og trygghet. Debatten bør heller gå på hvordan man kan styrke arbeidstakernes rettigheter i alle EU-land. Det bør forøvrig også gjelde i alle frihandelsforhandlinger – ingen handelsavtale skal ha negativ virkning for arbeidstakerrettigheter, miljø eller demokrati.

Julia wong 2

Julia Wong (22), 5. kandidat for Rogaland Arbeiderparti:
– Dersom jeg hadde styrt EU for en dag, ville jeg selvsagt ført en mer sosialdemokratisk politikk med fokus på velferd og solidaritet. Av saker ville jeg endret fiskedirektivene til å bli mer lik den norske modellen, fjernet kravet om euro og innført krav om bedre dyrevelferd i EU. Jeg ville endret bistandspolitikken til EU i en mer solidarisk retning, samt forsøkt å skape et system for asylsøkere som både fordeler bedre mellom landene og er mer human. I sum ville dette gjort EU mer attraktivt for Norge. Den siste saken jeg ville fått gjennom er et gratis skolemåltid for alle skoleelever, både fordi jeg mener det er et viktig sosialt tiltak og fordi jeg er glad i mat!

21469904_10212116665406600_1715555567_nTobias Drevland Lund (21), 1. kandidat for Rødt i Telemark:
– Det første jeg ville gjort som eneveldig EU-politiker, er å flytte mer makt ut av Brussel og til de enkelte medlemslandene. Etterpå ville jeg jobbet for å erstatte «de fire frihetene» med solidaritet, satt i gang ambisiøse og målrettede tiltak på klima- og miljø og jobbet for et europeisk kvotesystem for tildeling av flyktninger. Alternativt: Legge ned hele unionen og bruke pengene på Fidget-spinnere.

 

Hva ville DU gjort? Tja til EU arrangerer skrivekonkurranse, send inn ditt bidrag innen 1. oktober og være med i trekningen om spennende premier.

Skrevet av Ingrid Kylstad

• Født i 1985, fra Østfold, bosatt i Oslo
• Studier og arbeidserfaring fra Nederland, Storbritannia og Tyskland
før jeg havnet i Brussel hvor jeg jobbet i 6 år.
• Mitt første politiske minne er folkeavstemningen om norsk EU-
medlemsskap I 1994. Det var ingen politisk oppvåkning, men 1994 la
grobunn for en interesse som etterhvert gjorde at jeg valgte både
studier og jobb som har bragt meg nærmere EU i praksis. Det er
ingen hemmelighet at jeg gjerne skulle sett at Norge var en likeverdig
partner med EU-landene, men det er mange nyanser mellom “ja” og
“nei” og mitt håp er at TJA kan bidra til å gjøre den norske samtalen
om Europa litt mer nyansert.

10 posts

Retningslinjer for kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker! Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv. Vennligst gjør deg kjent med våre regler.

Redaktørteamet Tja.eu