Skrevet i:

Skrivekonkurransens bidrag fra Sander

Hvis jeg var eneveldig leder av den Europeiske Union for en dag ville jeg...

TJA til EU har gleden av å presentere vinneren av 2. plass i kategorien VGS-elever i vår skrivekonkurranse med tema «Hvis du kunne styrt EU for en dag, hva ville du ha gjort?».

Kort om Sander Olsen:

Jeg er 17 år, kommer fra Sandnes og går på Vågen Videregående Skole. Jeg deltok i konkurransen fordi EU er et svært viktig, interessant og omfattende prosjekt. Å utfordre meg selv til å tenke såpass omfattende, var et godt tankeeksperiment som jeg gjerne ville prøve å skrive ned.

Jeg kommer å bruke pengene på en tur til Berlin. Den tyske hovedstaden er sete for mange av de store tannhjulene i EU’s store maskineri, og jeg vil gjerne lære mer om arbeidet i unionen, både nær det kommer til diplomati og hvordan Bundestag påvirker unionen. Jeg har nylig vært på språkreise til Berlin, og bodd hos en vertsfamilie. Å bo sammen med normale innbyggere i EU, skapte gode diskusjoner og samtaler om unionen og hvordan den påvirker disse. Å bo hos en vertsfamilie, vil om mulig være svært ønskelig fra min side.

Vi gratulerer så mye med seieren og gleder oss til å få en selfie fra Berlinturen din!

Her er innlegget til Sander:

 

Hvis jeg var eneveldig leder av den Europeiske Union for en dag ville jeg…

Den Europeiske Unions oppgave i kontinentale Europa, og verden, har alltid vært svært fremtredende. Alt fra den store påvirkningen på verdensøkonomien til politisk makt, EU har det.  Å styre en slik union eneveldig, vil være en særdeles vanskelig oppgave. Hele fundamentet i EU- nemlig demokrati, forsvinner.

Derimot bør EU søke tettere samarbeid med Russland. ”If you can`t beat them, join them”, sies det.

Hadde det hatt seg slik at jeg var eneveldig leder av EU for en dag, hadde jeg umiddelbart sendt en invitasjon til Russland om samtaler. Russland er, og har lenge vært, et land som har truet medlemsland i den Europeiske Union. Dette bør stoppes med enda mer diplomati, og mindre virkemidler i form av sanksjoner. EU ble opprettet nemlig for å knytte land sammen, og Russland har tradisjonelt ikke vært en del av disse. Derimot bør EU søke tettere samarbeid med Russland. ”If you can`t beat them, join them”, sies det. Det samme gjelder EU og Russland. EU alene kan ikke være ”pappa” for Russland, og for å sikre verdensfreden som allerede er truet, bør EU søke nye venner. Samtidig er det viktig å ta vare på de østligere delene av den allerede etablerte Europeiske Union, som muligens ikke har et så godt forhold til Russland. Det er derfor uhyre viktig å ha som forutsetning at Russland i begynnelsen skal ha mer en observatørrolle i EU-parlamentet, og gå med på prinsipper som omhandler blant annet den nåværende situasjonen i Ukraina.

Samtidig hadde jeg i større grad belønnet de medlemslandene som over lang tid har vist seg å være fredelige, demokratiske og som har god utvikling. Dette gjelder hovedsakelig Tyskland og Frankrike.

Samtidig hadde jeg i større grad belønnet de medlemslandene som over lang tid har vist seg å være fredelige, demokratiske og som har god utvikling. Dette gjelder hovedsakelig Tyskland og Frankrike. Disse landene har i både senere og tidligere tid vist seg å være svært gode, funksjonelle demokratiske stater, som har styringsdyktige regjeringer og skaper trygghet, forutsigbarhet og tillit i et ellers urolig Europa. Et forslag til fordeler vil bli vurdert, og slike ”gulrøtter” vil gi ytterligere økonomisk spillerom til å forbedre demokratiet, som igjen vil føre til en selvforsterkelse av EU og dets medlemsland.

Sist, men ikke minst: Ha en sperregrense på 10 % ved alle nasjonalforsamlingsvalg i EU. Vi trenger ikke stadig større ekstremist-grupper i Europa. Det har det vært nok av.

© by express.co.uk (2016)
© by express.co.uk (2016)

Retningslinjer for kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker! Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv. Vennligst gjør deg kjent med våre regler.

Redaktørteamet Tja.eu