Ingrid Kylstad

Ingrid Kylstad

• Født i 1985, fra Østfold, bosatt i Oslo • Studier og arbeidserfaring fra Nederland, Storbritannia og Tyskland før jeg havnet i Brussel hvor jeg jobbet i 6 år. • Mitt første politiske minne er folkeavstemningen om norsk EU- medlemsskap I 1994. Det var ingen politisk oppvåkning, men 1994 la grobunn for en interesse som etterhvert gjorde at jeg valgte både studier og jobb som har bragt meg nærmere EU i praksis. Det er ingen hemmelighet at jeg gjerne skulle sett at Norge var en likeverdig partner med EU-landene, men det er mange nyanser mellom “ja” og “nei” og mitt håp er at TJA kan bidra til å gjøre den norske samtalen om Europa litt mer nyansert.

 • Innlegg: 11
 • Kommentarer: 0
 • Siden:
 • Skrevet i:

  Ny handelsstrategi åpner for norsk deltakelse i TTIP

  Ett år etter at den politiske ledelsen i EU-Kommisjonen vedtok at arbeidsmottoet skal være «An EU that bigger and more ambitious on the big things, and smaller and more modest on the small things«, så er det paradoksalt nok de store tingene som skaper mest splittelse og hodebyr: migrasjon, klimapolitikk, Brexit, eurokrise, håndteringen av Hellas […]

  Les mer

 • 3273137788_9e60e3038a_o

  Skrevet i:

  Ain’t no easy way out

  En gang i løpet av høsten 2016 vil britene måtte ta endelig stilling til følgende spørsmål: “Should the United Kingdom remain a member of the European Union or leave the European Union?” Den umiddelbare konsekvensen av måten spørsmålet er formulert på er at ensidige «yes» eller «no»-kampanjer er utelukket. Den langsiktige konsekvensen av britenes svar, […]

  Les mer