Ingrid Kylstad

• Født i 1985, fra Østfold, bosatt i Oslo • Studier og arbeidserfaring fra Nederland, Storbritannia og Tyskland før jeg havnet i Brussel hvor jeg jobbet i 6 år. • Mitt første politiske minne er folkeavstemningen om norsk EU- medlemsskap I 1994. Det var ingen politisk oppvåkning, men 1994 la grobunn for en interesse som etterhvert gjorde at jeg valgte både studier og jobb som har bragt meg nærmere EU i praksis. Det er ingen hemmelighet at jeg gjerne skulle sett at Norge var en likeverdig partner med EU-landene, men det er mange nyanser mellom “ja” og “nei” og mitt håp er at TJA kan bidra til å gjøre den norske samtalen om Europa litt mer nyansert.

  • Innlegg: 10
  • Kommentarer: 0
  • Siden:
  • Skrevet i:

    Ain’t no easy way out

    En gang i løpet av høsten 2016 vil britene måtte ta endelig stilling til følgende spørsmål: “Should the United Kingdom remain a member of the European Union or leave the European Union?” Den umiddelbare konsekvensen av måten spørsmålet er formulert på er at ensidige «yes» eller «no»-kampanjer er utelukket. Den langsiktige konsekvensen av britenes svar, […]

    Les mer