Skrevet i:

Ny handelsstrategi åpner for norsk deltakelse i TTIP

© by Jed Sullivan, Creative Commons

Ett år etter at den politiske ledelsen i EU-Kommisjonen vedtok at arbeidsmottoet skal være «An EU that bigger and more ambitious on the big things, and smaller and more modest on the small things«, så er det paradoksalt nok de store tingene som skaper mest splittelse og hodebyr: migrasjon, klimapolitikk, Brexit, eurokrise, håndteringen av Hellas – og TTIP. Sistnevnte har ført til et grassrotengasjement om EU-politikk som det er lenge siden vi sist så: i begynnelsen av oktober tok mer enn 150 000 mennesker til gatene i Berlin for å protestere mot handelsavtalen. Hvorvidt protestene mot TTIP er berettiget er en diskusjon i seg selv, men det er interessant hvordan skepsisen til TTIP har påvirket EUs nye handelsstrategi, som ble lagt frem i slutten av oktober, Trade for All.

I strategien legges det stor vekt på å kommunisere at frihandelsforhandlinger må gjøres så transparente som mulig, at interessene til små-og-mellomstore bedrifter må gis særlig oppmerksomhet, og at forbrukernes rettigheter må stå sentralt.Til tross for at den siste meningsmålingen fra Eurobarometer viser at 56% av europeere støtter TTIP-forhandlingene, så har den svenske kommisæren Cecilia Malmström, som er ansvarlig for EUs frihandelsforhandlinger, vært åpen om at den nye strategien er en direkte respons til TTIP-motstanden. Se her for hvordan TTIP-støtten ser ut i de ulike EU-landene.

Før avtalen er ferdigforhandlet er det vanskelig å gi et godt svar på hva avtalen vil bety for norsk næringsliv. Om minstemålet for norsk tilknytning til TTIP skal være at interessene til norsk næringsliv og norske forbrukere ikke skal forringes sammenlignet med idag, så er det interessant å notere seg at den nye handelsstrategien er eksplisitt på at EUs frihandelsavtaler (inkludert TTIP) skal utformes på en måte som gjør det mulig for andre land med tilsvarende ambisjonsnivå å bli en del av avtalene som fremforhandles.  Det kan bli viktig fra et EØS-perspektiv.

Regjeringen skal nå lage en ny utredning om hvordan TTIP potensielt kan påvirke norsk næringsliv. Konklusjonene i denne rapporten skal foreligge i september 2016.

Skrevet av Ingrid Kylstad

• Født i 1985, fra Østfold, bosatt i Oslo
• Studier og arbeidserfaring fra Nederland, Storbritannia og Tyskland
før jeg havnet i Brussel hvor jeg jobbet i 6 år.
• Mitt første politiske minne er folkeavstemningen om norsk EU-
medlemsskap I 1994. Det var ingen politisk oppvåkning, men 1994 la
grobunn for en interesse som etterhvert gjorde at jeg valgte både
studier og jobb som har bragt meg nærmere EU i praksis. Det er
ingen hemmelighet at jeg gjerne skulle sett at Norge var en likeverdig
partner med EU-landene, men det er mange nyanser mellom “ja” og
“nei” og mitt håp er at TJA kan bidra til å gjøre den norske samtalen
om Europa litt mer nyansert.

10 posts

Retningslinjer for kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker! Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv. Vennligst gjør deg kjent med våre regler.

Redaktørteamet Tja.eu