Skrevet i:

Dette er EØS

© by Nei til EU

Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) er en sammenslutning mellom EU-landene og EFTA-statene Norge, Island og Liechtenstein. EØS ble opprettet gjennom EØS-avtalen fra 1994, som gjør de tre EFTA-statene til en del av EUs indre marked. Avtalen ble undertegnet i 1992 og trådte i kraft i 1994. Den omfatter alle EU- og EFTA-statene bortsett fra Sveits, og inkluderer i dag 31 land.

Formålet med EØS-avtalen er å sikre at statsborgere og markedsaktører fra EØS/EFTA-statene har tilgang til det indre marked med samme regler og like vilkår som for EU-landene. EØS-avtalen krever at EØS/EFTA-statene innfører EU-regelverk som regulerer de såkalte “fire friheter”, fri bevegelse av varer, tjenester, personer og kapital. Samarbeidet omfatter også en rekke andre områder, som miljø, forskning og utdanning, kultur og sosiale spørsmål.

I motsetning til EU-samarbeidet omfatter EØS-avtalen ikke landbruk- og fiskeri, tollunionen, felles utenriks- og sikkerhetspolitikk, justispolitikk eller den felles valutaen.

Les mer om Norges forhold til EU i Europautredningen.

Retningslinjer for kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker! Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv. Vennligst gjør deg kjent med våre regler.

Redaktørteamet Tja.eu