Skrevet i:

Europaparlamentet utfordrer medlemslandene på demokrati!

© by Connect Euranet

Fremstår en politisk leder som ingen fikk stemme på (eller mot)  som en legitim leder? Svaret er utvilsomt nei og det er en av grunnene til at det ofte blir stilt spørsmål til EUs demokratiske legitimitet.

Dette har Europaparlamentet ønsket å gjøre noe med lenge. Siste nytt er at Parlamentet nå har fremlagt et forslag til ny valglov hvor Presidenten av Europakommisjonen skal velges blant kandidater fremmet av de overnasjonale politiske partiene i EU-systemet. Disse kandidatene skal selv stille som kandidater til Europavalget i sine hjemland.  Dette var nesten slik den nåværende presidenten, Jean-Claude Juncker, ble valgt i 2014. Men i 2014 var prosessen ikke nedskrevet som en lov, og Juncker stilte i realiteten heller ikke til valg i Luxemburg, han bare fremsto som førstekandidaten til et av de store europeiske partiene, European People’s Party.

Mer makt til EUs borgere, men ikke direkte valg av EUs toppleder

Tanken er at om EUs borgere via sin stemme i Europavalget får mer å si enn Merkel, Cameron, Hollande og resten av regjeringssjefene i valget av EUs toppledere vil de kanskje føle at de har større innflytelse på systemet. Til nå har Europaparlamentet offisielt bare hatt muligheten til å akseptere eller avvise en kandidat, uten å ha noe makt over hvordan kandidatene faktisk ble utpekt av EUs regjeringssjefer.

Forslaget er et klart steg i riktig retning. Europaparlament-valget har ofte hatt svært lav valgdeltakelse, noe som illustrerer at EU sliter med å interessere velgere. Om alle nasjonale politiske partier kan synliggjøre at de har en europeisk kandidat med i spillet om EUs toppverv kan det heve engasjementet betraktelig.

Samtidig er det bare begynnelsen på en lang vei mot et mer demokratisk EU. Hadde det ikke vært enda bedre om man kunne stemme direkte på en kandidat? Det høres så greit ut, men i realiteten er det ikke det. For i praksis ville det bety at man måtte ha felles valglister på tvers av landegrensene. Det ville vært et stort skritt videre i et EU-prosjekt hvor man så langt ikke en gang har klart å bli enige om en felles valgdag. De aller fleste ønsker at Europavalget skal finne sted den 9. mai, uansett hvilken ukedag det faller på. Men så er det alltid noen som vil holde fast på særegne tradisjoner: Britene for eksempel insisterer på at valgdagen skal være en torsdag, slik det alltid har blitt gjort på de britiske øyer…

Europaparlamentet har rett til å fremme lovforslag i EU

Denne reformen er nok ikke den som forandrer EU for alltid til en mer demokratisk overnasjonal stat. Det er også heller tvilsomt at den ser dagens lys med det første. Europaparlamentet har rett til å fremme lovforslag i EU, og det er akkurat det de nå har gjort. Men for at forslaget skal gå igjennom må alle medlemslandene være enige. Er  medlemslandene villig til å gi opp nasjonal politisk kontroll for å styrke det europeiske demokratiet?

Tradisjonelt har medlemslandene vært lite villige til en demokratisering av EU på bekostning av egen makt. Mange hevder dessuten at EU ikke er udemokratisk selv om topplederne ikke velges direkte av EUs borgere: de blir jo tross alt valgt av 28 demokratisk valgte statsledere.

Hva skal til for at EU blir mer demokratisk? Legg gjerne igjen din mening i kommentarfeltet!

Skrevet av Henrik Frellumstad Jenssen

Henrik Frellumstad Jenssen

Født i Tønsberg men vokst opp både her og der. Min politiske interesse fikk sitt virkelige utløp da jeg tok bachelorgrad i Internasjonale Politikk i Storbritannia og senere mastergrad i Europeiske Studier i Belgia. I disse dager oppholder jeg meg i Latin Amerika.

Originalt var jeg svært lite interessert i EU; unionen fremsto først både uforståelig og urelevant. Men etterhvert som jeg lærte mer om internasjonale forhold ble jeg klar over hvilken betydning EU har for både for enkeltland og som konsept. På godt og på vondt, i en verden der innenriks og utenriks i økende grad smelter sammen er EU et forsøk på å ta kontroll over et verdensbilde i endring.

7 posts

Retningslinjer for kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker! Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv. Vennligst gjør deg kjent med våre regler.

Redaktørteamet Tja.eu