Skrevet i:

Fortsatt nei

På bestilling av Europabevegelsen har Respons Analyse undersøkt hva slags forhold nordmenn har til EU og Europa.

© by edwademd

«En ny spørreundersøkelse avdekker mange interessante funn om nordmenns holdninger til Europa, EU og Norge», skriver Europabevegelsen på sine nettsider. Lederen i organisasjonen mener undersøkelsen bekrefter nordmenns mytiske forhold til den ukjente Brüssel-etablerte unionen.

Holdninger til Europa og EU heter undersøkelsen som starter med spørsmålet: «Hvor sterk eller svak tilknytning føler du at du har til følgende geografiske enheter eller områder?». 68 % svarer de har et sterkt forhold til Norden. 43 % har et sterkt forhold til Europa, mens majoriteten, 48 %, sier de har en «middels tilknytning til Europa». Til Norge, er de aller fleste lojale, og hele 93 % føler sterk nasjonal tilknytning.

Undersøkelsen slår fast flere stereotyper om EU og nordmenn: 

  • De som stemmer Senterpartiet føler minst europeisk tilknytning.
  • Tilknytning til Europa er høyest hos dem med lengre utdanning.
  • Alder påvirker tilknytningsfølelsen positivt.
  • Høyre-, Venstre-, KrF-, og Ap-velgere ser EU som en positiv bidragsyter i Europa.

Nordmenn generelt positive til EU?

I svært mange spørsmål stiller nordmenn seg ganske positive til ideen om EU i Europa, men når det kommer til demokrati og velferd i Norge er man negative. Undersøkelsen viser også at skepsisen til EU holder seg høy fortsatt. Hele 73 % sier de er negative til norsk EU-medlemsskap. 9 % var ikke sikre.

I 2016 er det hele 22 år siden 1994 og den nyeste rådgivende folkeavstemningen om norsk EU-medlemskap. I 1994 var det også 22 år siden 1972, da den første EU-avstemningen foregikk.

Forskjell mellom EU og Europa

Nordmenn reiser til Europa på ferie, på jobb og i studiene. Man skiller i stor grad mellom ideen av EU og Europa, i motsetning til våre kontinentale venner. Der er Europa og EU ensbetydende.

Spørsmålet som gikk slik: «Når jeg hører begrepet Europa – tenker jeg på noe positivt, mens når jeg hører begrepet EU – tenker jeg på noe negativt». De som var enige (entene helt eller delvis enig) utgjorde 44 %.

Dette er bare noen av funnene i undersøkelsen. Du kan lese mer på Europabevegelsens nettsider eller laste ned undersøkelsen.

 

Skrevet av Anne Helene Bakke

• Født i 1994, fra Halden. Bor i Oslo.
• Jusstudent ved UiO. Bachelorgrad i europastudier med engelsk fra NTNU.
• Det mest interessante med EU er de idealistiske tankene bak prosjektet. Hvordan det samler kulturer i hele Europa under ”unity in diversity”-mottoet, og det faktum at EU ikke er en mer eller mindre konservativ eller radikal institusjon, men et demokratisk prosjekt som angår og samler alle på dette kontinentet ved å være uenige.

KONTAKT: anneheba (a) gmail.com

10 posts

Retningslinjer for kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker! Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv. Vennligst gjør deg kjent med våre regler.

Redaktørteamet Tja.eu