Del, , Google Plus, Pinterest,

Skriv ut

Forskningsadministrator

Nettside UniOslo Institutt for medisinske basalfag (IMB), Universitetet i Oslo (UiO

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør. Det medisinske fakultet ble opprettet i 1814 og er landets eldste medisinske fakultet. Vi driver fremtidsrettet utdanning, forskning og formidling til pasientens og samfunnets beste. Fakultetet er organisert i tre grunnenheter og har omtrent 1500 ansatte (ca 1000 årsverk) og ca 2000 studenter.

Det medisinske fakultet er landets største medisinske fakultet, og driver fremtidsrettet utdanning, forskning og formidling til pasientens og samfunnets beste. Institutt for medisinske basalfag (IMB) består av avdelinger og enheter som driver forskning og undervisning i medisinske basalfag. Instituttet har ca. 320 ansatte, inkludert en administrasjon bestående av en sentral stab, personal- og økonomiseksjon, samt ekspedisjonsfunksjoner og lokal administrativ støtte ved instituttets fagavdelinger.

Vi ønsker å styrke den forskningsadministrative funksjonen på instituttnivå, og søker en dyktig medarbeider til å være sentral i dette arbeidet.

Forskningsadministratoren skal ha ansvaret for en rekke administrative arbeidsoppgaver knyttet til ulike eksternfinansierte forskningsprosjekter ved instituttet. Arbeidsoppgavene vil være varierte og de er av en art som stiller krav til en utpreget serviceinnstilling, gode samarbeidsevner, selvstendighet, gjennomføringsevne og stor arbeidskapasitet. Stillingen er plassert i stillingskode seniorkonsulent, men for søkere med spesielt relevant kompetanse og erfaring vil en rådgiverstilling kunne bli vurdert.

Stillingen inngår i instituttets administrasjon og rapporterer til seksjonsleder økonomi. 

Arbeidsoppgaver

 • Administrativ drift av eksternfinansierte prosjekter
 • Støtte og avlaste instituttets forskere i oppfølging av EU-prosjekter og andre større forskningsprosjekter
 • Bistå ved prosjektoppstart, rekruttering, samarbeidsavtaler, konsesjoner, datahåndtering, publisering, rapporteringsarbeid m.m.
 • Forberedelse og gjennomføring av møter, seminarer og arrangementer.
 • Andre administrative oppgaver
 • For tilsetting som rådgiver vil det tillegges utviklingsoppgaver eller andre oppgaver som forutsetter særlig spisskompetanse og evne til selvstendighet, herunder å være rådgiver for instituttledelsen i forskningsadministrative spørsmål, oppfølging av kvalitetssystem for medisinsk og helsefaglig forskning, samt være instituttsuperbruker for Open Access, TSD o.a.

Kvalifikasjonskrav

 • Det kreves utdanning fra universitet eller høyskole (minimum bachelor-nivå eller tilsvarende) og relevant praksis. Dokumentert realkompetanse med relevans for de konkrete oppgavene kan erstatte utdanningskravet.
 • Økonomiforståelse og erfaring med forskningsadministrasjon.
 • God kjennskap til forskningsfinansiering i Norge og EU
 • Gode ferdigheter i bruk av relevante elektroniske arbeidsverktøy
 • Gode kommunikasjonsevner og god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk.
 • Erfaring fra forskningsarbeid vil bli tillagt vekt.
 • For tilsetting som rådgiver forventes det at søkeren kan vise til erfaring med arbeid med en høy grad av selvstendighet.

Personlige egenskaper
Vi søker deg som er ansvarsbevisst, selvstendig og utpreget serviceorientert. Du er initiativrik og har evne til å håndtere flere oppgaver samtidig, og tåler periodevist sterkt arbeidspress og pågang fra mange ulike kanter. Du har evne til å levere i henhold til knappe tidsfrister. Du er utadrettet og omgjengelig, kan arbeide effektivt og setter deg raskt inn i nye oppgaver. Personlig egnethet vil bli tillagt vesentlig vekt.

Vi tilbyr

 • Et hyggelig og utfordrende arbeidsmiljø
 • Lønn etter lønnstrinn 54-59,- avh. av kompetanse/ansiennitet
 • Særlig kvalifiserte søkere som antas å kunne ivareta oppgavene med høy grad av selvstendighet, kan tilsettes som forskningsadministrator med et lønnstrinn på 57-62
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Stilling i en IA-virksomhet
 • Gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden

Til informasjon skal følgende vedlegg følge søknaden:

 • søknadsbrev
 • CV

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

To apply for this job please visit m.finn.no.