Skrevet i:

TTIP og propaganda

Propaganda og hemmelige forhandlinger splitter britiske politikere

© by Creative Commons: David Blackwell

David Cameron langer ut mot TTIP motstandernes «propaganda», men hemmelighetskremmeriene blant avtalens forkjempere hemmer debatten i større grad enn dens kritikere.

Den britiske statsministeren fortalte Western Morning News 14. juli at britene kommer til å «sørge over den dagen vi går glipp av denne muligheten.» Han kaller den transatlantiske handelsavtalen «avgjørende» og anklager avtalens motstandere for å ødelegge for fremgang i forhandlingene med falske historier om at «vi alle vil bli tvangsfôret klorbehandlede kyllinger.»

Britene kommer til å sørge over den dagen vi går glipp av denne muligheten, David Cameron.

Motstanderne og deres skrekkhistorier har imidlertid hatt god effekt. Deres meningsytringer stoppet en avstemming om TTIP i Europaparlamentet den 9. juni med én dag, og kritikerne føler seg styrket i kampen mot frihandelsavtalen. Europaparlamentets president, Martin Schulz, hevder derimot at utsettelsen skyldtes behovet for å vurdere de over to hundre innfløkte vedleggene til avtalen. Det er uvisst hvilken påstand som er korrekt. Det som imidlertid er klart er at avtalens kompleksitet hindrer både avtalens motstandere og dens forkjempere i å skaffe seg et helhetsbilde av dens konsekvenser.

Kompleksiteten av avtalens vedlegg i tillegg til manglende svar fra EUs ledere møter stadig sterkere kritikk blant TTIPs motstandere. Nigel Farage, leder av United Kingdom Independence Party (UKIP), sa i en pressemelding 14. juni at EU mangler svar til de millionene av bekymrede europeere om avtalens konsekvenser. Farage meldte at han aldri har hatt mer kommunikasjon fra offentligheten rundt et lovforslag og la mye av skylden på mangel på fruktbar debatt rundt emnet.

Farage anklager i den samme pressemeldingen Europaparlamentet for å suspendere debatten rundt emnet i samme omfang som de utsatte avstemmingen om avtalen 9. juni. Han sier samtidig at avtalens forkjempere har blitt avslørt for å bedrive storslagen korporativisme og etterspør en ny definisjon av hva en frihandelsavtale er.

Farage og andre kritikere har lenge hevdet at mye av grunnen til at avtalen blir ansett for å være så skadelig er at forhandlingene foregår i hemmelighet. UKIPs leder går så langt som å anklage EU og Europaparlamentet for å være «ekstremt feige.» Han hevder samtidig at mye av grunnen til at Europaparlamentets beslutninger blir heftig debattert blant amerikanske politikere er denne usikkerheten om avtalen og dens konsekvenser.

Avgjørelsen om å holde forhandlingene hemmelige er grunnet de sensitive detaljene som blir drøftet. Når det er sagt, så har UKIP og avtalens andre motstandere et poeng når de sier at grunnlaget for skepsisen er at for lite informasjon blir offentliggjort og at EUs ledere dermed mangler det nødvendige skytset for å avkrefte og motbevise spekulasjonene som vokser blant kritikerne. I tillegg mangler avtalens parter effektiv ekstern kommunikasjon om avtalens positive sider. Foreløpig er det lite informasjon om de positive konsekvensene avtalen bringer med seg, og kritikerne får stadig flere supportere som følge av mangelen på positiv kommunikasjon.

Retningslinjer for kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker! Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv. Vennligst gjør deg kjent med våre regler.

Redaktørteamet Tja.eu