Skrevet i:

Dette er EU

© by European Parliament

Den Europeiske Union (EU) er en regional samarbeidsorganisasjon i Europa, bestående av 28 medlemsland. EU oppsto i kjølvannet av andre verdenskrig, i det som ble kalt den europeiske Kull- og stålunion. Traktaten om Kull- og stålunionen ble undertegnet i Paris in 1951, med det formål å regulere produksjonen av krigsmateriell for å gjøre en krig mellom medlemslandene praktisk umulig.  Unionen ble dannet av seks vesteuropeiske land: Belgia, Frankrike, Luxembourg, Nederland, det daværende Vest-Tyskland og Italia. EU har siden utviklet seg til å bli en politisk og økonomisk union med et felles indre marked på tvers av landegrenser.

EUs indre marked ble innført i 1993 gjennom Maastricht-traktaten. Det indre marked sikrer fri bevegelse av varer, tjenester, personer og kapital over landegrensene i medlemslandene. Den felles valutaen, euro, ble innført i 2002 og anvendes i dag av 19 medlemsstater.

Norge har forhandlet om medlemskap fire ganger, først i 1962 og 1967 hvor Frankrike nedla veto mot utvidelse. Deretter søkte Norge igjen om medlemskap i 1972 og 1994, hvor det ble flertall mot medlemskap i folkeavstemning. Norge er knyttet til EU gjennom EØS-avtalen.

Les mer her

Retningslinjer for kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker! Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv. Vennligst gjør deg kjent med våre regler.

Redaktørteamet Tja.eu