Ole Kvadsheim

Ole Kvadsheim

Studerer samfunnsøkonomi og har bakgrunn fra nei-bevegelsen

  • Innlegg: 1
  • Kommentarer: 0
  • Siden:
  • Skrevet i:

    Skottland i skvis mellom to unioner

    Selv om man finner både Leave-velgere og Remainere blant de skotske separatistene virker det rimelig å anta at Brexit er en av flere viktige forklaringer på hvorfor uavhengighetsbevegelsen opplever medvind. Likevel kan det være mange gode grunner til at et uavhengig Skottland ikke vil være tjent ved å gå inn i EU igjen etter Brexit. […]

    Les mer