Torjus Kleiven Kandal

Torjus Kleiven Kandal

  • Innlegg: 1
  • Kommentarer: 0
  • Siden:
  • Skrevet i:

    Når EU prøver seg med ”norsk” fiskeripolitikk…

    EU-landene ble i 2013 enige om en omfattende reform av den felles europeiske fiskeripolitikken, etter mange år med kritikk og misnøye fra både fiskere og miljøvernorganisasjoner. I mange henseender ble det europeiske regelverket mye likere den fiskeripolitikken som Norge har hatt suksess med i mange år. Reformen tråde i kraft fra 1 januar 2014 og tja.eu har […]

    Les mer