Ragnhild Syrstad

Tidligere frivillig redaktør.

Født i 1990. Bygdetrønder fra Skaun som har utvandret til Oslo. Går master i samfunnsøkonomi på UiO og skriver oppgave om EUs energisikkerhet. Jeg ble ekstra nysgjerrig på EU etter et opphold på Norges Delegasjon til EU i Brussel. Jeg er fascinert av at ulike kulturer og nasjoner klarer å samarbeide om felles løsninger. Men puslespillet Europa er mangelfullt uten Norges-brikken med sin verdifulle fiske- og energieksport. Samtidig tror jeg ikke en enslig puslespillbrikke i nord er mye å samle på. Jeg skriver for tja.eu fordi jeg ønsker å øke nordmenns kunnskapsnivå om samspillet mellom Norge og EU.

 • Innlegg: 4
 • Kommentarer: 0
 • Siden:

Follow

 • Skrevet i:

  Fremtidens klimaforhandlere om COP21

  Nicholas Wilkinson Tja var til stede på ungdommens Europakonferanse, hvor klimaforhandlingene i Paris sto på dagsorden. Hva mener så ungdommen om klima? Her får du synspunkter fra fem av ungdomspartiene. Hva inneholder en optimal klimaavtale fra Paris? Hva mener du Norge bør gjøre for verdens klima? Hvordan hadde Norges klimapolitikk og internasjonal forhandlingsposisjon (på klimasaker) vært […]

  Les mer

 • Skrevet i:

  Flyktninger kan bidra til økonomisk vekst i EU

  Mer enn 710 000 asylsøkere og ulovlige migranter har krysset de europeiske grensene så langt i år, ifølge Frontex. I 2014 var tallet 282 000. Det har vært mye fokus på kostnadene forbundet med mottak og integrering av flyktninger, i Norge som i andre EU-land. Aftenposten og andre norske aviser har rapportert om kommune-Norges frykt for en […]

  Les mer

 • Skrevet i:

  – Vi har blitt late av oljeindustrien

  Lederen for OECDs utviklingskomite mener at Norge må omstille seg mye raskere for å bidra i den globale klimakampen. – Vi gjør altfor lite. Norge har levd lenge på en lønnsom oljeindustri, men vi har blitt late av det. Vi må omstille fra oljebasert økonomi til grønn økonomi nå, sier Solheim. Omstilling kommer med teknologiske […]

  Les mer

 • Skrevet i:

  – Makt er viktigere enn penger

  Administrerende direktør i NHO, Kristin Skogen Lund oppfordrer ungdommen til å tenke stort i klimakampen. – Hva er det dere vil? Bruk butterfly effekten, et vingeslag her kan spre seg raskt. Og husk at makt er viktigere en penger, inspirerte direktøren. NHO var vertskap for konferansen om FNs klimatoppmøte som holdes i Paris 30. november […]

  Les mer