Skrevet i:

Flyktninger kan bidra til økonomisk vekst i EU

Kommisjonen presenterer de første økonomiske analysene av flyktningestrømmen.

© by Kripos

Mer enn 710 000 asylsøkere og ulovlige migranter har krysset de europeiske grensene så langt i år, ifølge Frontex. I 2014 var tallet 282 000. Det har vært mye fokus på kostnadene forbundet med mottak og integrering av flyktninger, i Norge som i andre EU-land. Aftenposten og andre norske aviser har rapportert om kommune-Norges frykt for en «sjokkregning» og regjeringen så seg nødt til å legge frem et tillegg til neste års statsbudsjett med en ekstraregning på 9,5 milliarder. I Tyskland har finansminister Schäuble varslet om en ekstra kostnad på nærmere 190 milliarder kroner (tilsvarende 0,6% av BNP).

Det har derimot vært mindre fokus på de langsiktige effektene. I den ferske økonomiske høstrapporten fra Europakommisjonen legges det frem et mer optimistisk syn: der anslås det at flyktningestrømmen kan komme til å øke EUs bruttonasjonalprodukt med 0,2 til 0,3 prosent innen 2020.

Forskning viser nemblig at migranter fra land utenfor EU bidrar med mer skatteinntekter enn de mottar i individuell støtte. Lønnsomhetsprognosene fra Europakommisjonen forutsetter at innvandrerne integreres.

– Arbeid er den viktigste faktoren for innvandrernes netto økonomiske bidrag. Hvis det menneskelige potensialet ikke utnyttes optimalt, kan flyktningestrømmen derimot svekke den økonomiske bærekraften, lyder det i rapporten.

Les Europakommisjonens makroøkonomiske kvartalsrapport Autumn 2015 Economic Forecasts her.

Skrevet av Ragnhild Syrstad

Ragnhild Syrstad

Født i 1990. Bygdetrønder fra Skaun som har utvandret til Oslo. Går master i samfunnsøkonomi på UiO og skriver oppgave om EUs energisikkerhet. Jeg ble ekstra nysgjerrig på EU etter et opphold på Norges Delegasjon til EU i Brussel. Jeg er fascinert av at ulike kulturer og nasjoner klarer å samarbeide om felles løsninger. Men puslespillet Europa er mangelfullt uten Norges-brikken med sin verdifulle fiske- og energieksport. Samtidig tror jeg ikke en enslig puslespillbrikke i nord er mye å samle på. Jeg skriver for tja.eu fordi jeg ønsker å øke nordmenns kunnskapsnivå om samspillet mellom Norge og EU.

Follow

4 posts

Retningslinjer for kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker! Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv. Vennligst gjør deg kjent med våre regler.

Redaktørteamet Tja.eu