Pål Jacob Jacobsen

Pål Jacob Jacobsen

Kom med Hydro til Brussel 1989. Europakonsulent for OneMarket i Brussel fra 1991. Startet og ledet Stavanger-regionens Europakontor i 19 år. Er mer interessert i det europeiske spillet enn i direktivdetaljer. Siviløkonom fra St Gallen.

  • Skrevet i:

    Problemet er gjennomføringen

    Aldri før har behovet for europeisk samarbeide vært større enn nå. Problemet er ikke beslutningene, som ofte er gode nok, men gjennomføringen som ofte fastner i innadvendt nasjonalisme eller europeisk byråkrati. Noen eksempler: I september ble det besluttet at 160.000 asylsøkere skulle relokaliseres til forskjellige EU-land. Per i dag har bare 160 blitt flyttet videre. […]

    Les mer