Oda Bjørnsborg

Engasjert europaviter og nordlending. Har en bachelor og mastergrad i europastudier fra NTNU. Skrev masteroppgave om striden om snøkrabber. Har hatt flere korte opphold i Brussel, og jobber fra og med september 2018 for SINTEFs brusselkontor.

  • Innlegg: 1
  • Kommentarer: 0
  • Siden:
  • Skrevet i:

    Snøkrabber: EU utfordrer Norge

    Snøkrabben er en krabbeart som er utbredt både i det nordlige Stillehavet og det nordvestlige Atlanterhavet. Den har beveget seg mot Svalbard og områdene rundt, og den ventes å bli en viktig økonomisk ressurs. Snøkrabbe betegnes av både Norge og EU som en sedentær art. Det vil si at snøkrabben er avhengig av å berøre […]

    Les mer