Skrevet i:

EU er ikke lenger “sexy”

Danskene risikerer derfor å miste makt i EU

Mens Europaparlamentet er basert på partipolitikk og Rådet for den Europeiske Union representerer nasjonale interesser skal Europakommisjonen være en nøytral institusjon. Det samme skal de mange andre EU institusjoner, deriblant den Europeiske Økonomiske og Sosiale Komité og Den Europeiske Utenrikstjeneste.

Disse institusjonene skal være de nøytrale instrumentene som skal effektivisere EUs lover. Lovforslagene skal komme fra Europakommisjonen og skal være basert på hva som er best for EU som helhet, uanfektet av enkeltlands interesser. Men realiteten er nok at landene med flere Eurokrater har en bedre posisjon til å minne EU på deres nasjonale ståsteder.

I en artikkel kan Politico.eu rapportere at danske embetsmenn er bekymret for Danmarks dalende representasjon i EU-systemet. Til nå har danskene vært meget flinke til å komme seg inn og opp i EU. Våre naboer over sundet har, for eksempel, 850 ansatte i EU. Halvparten i Europakommisjonen. Til sammenligning har Storbritannia, et land med 10 ganger så mange innbyggere, hatt 1000. Mange av disse danskene har vært sentrale skikkelser med mye makt.

Men tilstrømningen av danske Eurokrater de siste tiårene har ikke vært nok til å holde representasjonen oppe. Vårt naboland frykter derfor at deres makt i EU skal avta når 70-talls generasjonen pensjoneres. Dette er en tankevekkende bekymring for potensielle medlemsland. Om Norge, eller andre ikke-medlemmer, ble EU-medlem, ville vi da stått dårligere stilt enn de landene som har vært der lenge?

Det skal mye til for å stå dårligere stilt enn det Norge gjør når de står ute på gangen, men om EU-medlemskap en gang står på agendaen er det viktig å huske at uformelle representanter er av betydning.

Skrevet av Henrik Frellumstad Jenssen

Født i Tønsberg men vokst opp både her og der. Min politiske interesse fikk sitt virkelige utløp da jeg tok bachelorgrad i Internasjonale Politikk i Storbritannia og senere mastergrad i Europeiske Studier i Belgia. I disse dager oppholder jeg meg i Latin Amerika.

Originalt var jeg svært lite interessert i EU; unionen fremsto først både uforståelig og urelevant. Men etterhvert som jeg lærte mer om internasjonale forhold ble jeg klar over hvilken betydning EU har for både for enkeltland og som konsept. På godt og på vondt, i en verden der innenriks og utenriks i økende grad smelter sammen er EU et forsøk på å ta kontroll over et verdensbilde i endring.

7 posts

Retningslinjer for kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker! Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv. Vennligst gjør deg kjent med våre regler.

Redaktørteamet Tja.eu