Skrevet i:

– Makt er viktigere enn penger

Norges fjerde mektigste kvinne Kristin Skogen Lund oppfordrer ungdommen til å løse klimakampen med mer makt.

© by Foto: Camilla Walstad

Administrerende direktør i NHO, Kristin Skogen Lund oppfordrer ungdommen til å tenke stort i klimakampen.

Hva er det dere vil? Bruk butterfly effekten, et vingeslag her kan spre seg raskt. Og husk at makt er viktigere en penger, inspirerte direktøren.

NHO var vertskap for konferansen om FNs klimatoppmøte som holdes i Paris 30. november til 11. desember 2015. Kristin Skogen Lund representerte næringslivet og var først ut med å fremme hva en god klimaavtale bør inneholde.

Næringslivets klimaavtale

NHO vil ha en forpliktende avtale hvor markedsmekanismene fremmes og karbonutslipp må prises. Men næringslivet ønsker også noen mykere elementer i god klimaavtale.

– Vi trenger nye forpliktelser for klimafinansiering i de fattige landene. I tillegg må avtalen baseres på åpenhet og ansvarlighet, slik at vi kan følge opp hvordan dette utvikler seg på en god måte, sa Skogen Lund.

Næringslivet står for mye av CO2-utslippene og spiller derfor en sentral rolle for å gjennomføre målsettingene.

– Den viktigste jobben starter etter at avtalen er inngått. Nå må vi levere på målsettingene og slutte å krangle om hvem som har de mest ambisiøse målene, oppfordret direktøren.

Klimaforsikring kan være redningen

Sentralbanksjefen i Bank of England, Mike Carneys tale om hvordan bryte ”tidstragedien” i klimautfordringene har fått mye oppmerksomhet i det siste. Kristin Skogen Lund er inspirert.

– Tidshorisonten vi operer innenfor hindrer oss i å løse de største krisene, som for eksempel klima. Hvis alle hadde tenkt som forsikringsselskaper, hadde vi vært bedre i stand til å redde kloden, mente Skogen Lund.

Klimaendringenes fremtidige konsekvenser for både helse, migrasjon, mat- og vannsikkerhet ligger langt fram i tid. De ligger bortenfor business sykluser, politiske sykluser, samt tidshorisonten for både pengepolitikken og finanspolitikken.

– Mulige kriser ligger lengre frem i tid enn vi klarer å forholde oss til. Vi tar dermed ikke tilstrekkelig hensyn i dagens beslutninger og risikerer at det er for sent å handle når krisene er kommet nært nok, sa en bekymret Skogen Lund.

Hun mener løsningen ligger i få bedre forståelse for finansiell risiko ved fremtidig klimaendringer. Dette kan gi bedre prissetting for investorer og dermed en jevnere overgang til lavkarbonøkonomien.

Omfavner regulering
I følge direktøren er næringslivet ganske enkelt. Det er to ting som får bedriftene til å handle: utsikter for profitt basert og reguleringer av markedet.

– Markedet alene kommer ikke til å bringe oss dit vi trenger å være raskt nok. Vi må forsere utviklingen. Vi trenger hjelp av myndighetene til å lage rammebetingelser som gjør det lønnsomt å velge miljøvennlig, oppfordret Skogen Lund.

Skrevet av Ragnhild Syrstad

Født i 1990. Bygdetrønder fra Skaun som har utvandret til Oslo. Går master i samfunnsøkonomi på UiO og skriver oppgave om EUs energisikkerhet. Jeg ble ekstra nysgjerrig på EU etter et opphold på Norges Delegasjon til EU i Brussel. Jeg er fascinert av at ulike kulturer og nasjoner klarer å samarbeide om felles løsninger. Men puslespillet Europa er mangelfullt uten Norges-brikken med sin verdifulle fiske- og energieksport. Samtidig tror jeg ikke en enslig puslespillbrikke i nord er mye å samle på. Jeg skriver for tja.eu fordi jeg ønsker å øke nordmenns kunnskapsnivå om samspillet mellom Norge og EU.

Follow

4 posts

Retningslinjer for kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker! Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv. Vennligst gjør deg kjent med våre regler.

Redaktørteamet Tja.eu