Skrevet i:

Den katolske kirke versus moderne Polen

De foreslo. De diskuterte. Så tok polakkene til gatene. Nå skrinlegges lovforslaget som ville gjort det kriminelt å ta abort. Vi tar deg gjennom handlingsforløpet. Er dette kun en ubetydelig seier - hva kommer nå?

© by Katarzyna Pierzchała

Til tross for EUs mange advarsler og advarsler om en potensiell etterforskning av Polens rettssikkerhet, begynte landets politikere, for kort tid siden, å diskutere en ny og kontroversiell abortlov. Forslaget førte til streik blant polske kvinner, demonstrasjoner i flere europeiske byer og underskriftskampanjer. I dag ble forslaget offisielt stemt ned i det polske parlamentet, i følge BBC.

Vi ser på handlingsforløpet, EUs rolle og hvordan forslaget dukket opp i hendene på det polske parlamentet. Er dette egentlig en solskinnshistorie?

Det er snakk om abort.

Poster for kampanjen mot forslaget.

Det polske parlamentet, Sejm, hvor det konservative Lov- og rettferdighetspartiet (PiS) har flertall, var forpliktet til å diskutere forslaget som er foreslått av gruppen Ordo Iuris; en organisasjon som definerer seg selv slik:

The Ordo Iuris Institute for Legal Culture is an independent legal organization established as a foundation in Poland. Ordo Iuris gathers academics and legal practitioners aiming at promotion of legal culture based on the respect for human dignity and rights. 

Forslaget fikk oppslutning av nok borgere til at det måtte diskuteres. Kampanjen fikk nesten 450 000 underskrifter, altså nesten 350.000 mer enn minstekravet for at et lovforslag skal diskuteres i parlamentet.

De foreslåtte lovendringene hadde hensikt å kriminalisere abort. Selv ikke voldtekt eller incest ble regnet som gyldige unntak i den foreslåtte loven. Straffen for abort skulle gi kvinnen opptil fem år i fengsel.

Flere mistenkte at det, selv ved spontanabort, kunne det oppstå juridiske saker og som konsekvens – og som konsekvens, ytterligere svekke rettsvernet til polske kvinner. Aftenposten meldte at kirken, i motsetning til demonstrerende kvinner og menn, har lest opp hyrdebrev i støtte til lovforslaget.

Polen, et katolsk land

Polen er et relativt religiøst land, hvor cirka 87 % definerer seg som romersk-katolske. Omtrent 50 % av den polske befolkningen oppgav at de deltok på minst én messe forrige uke. Sekularitet står ikke veldig sentralt i landet, som heller kjempet hardt for sin rett til fri religionsutøvelse – også under kommunismen. Derimot er det slik at religion har en sterk posisjon i samfunnet, og nyter stor innflytelse i politikken. Dette kan sees i Polens lovverk, hvor abortloven allerede er Europas strengeste. Med 74 % av befolkningen i ryggen bak den eksisterende loven, skal det trolig mye til for å liberalisere landets syn på abort.

The Guardian skriver for øvrig følgende om folkemeningen:

According to a poll for Newsweek Polska, 74% of Poles support the retention of the existing legislation, while research by polling company Ipsos indicates 50% of Poles support the strike, with 15% saying they would like to take part. A further 15% expressed opposition.

Kvinnene strømte til gatene, i streik, kledd i sort. Euronews estimerte at cirka 100 000 kvinner deltok i protestene. De var mange, og inspirert av islandske demonstrasjoner i 1975 – derav navnet Czarny-protestene – de sorte protestene. Demonstrantene endte opp utenfor det polske parlamentet, hvor de blant annet ropte «PiS off». Flere kvinner skal ha sagt de ikke føler seg representert av det polske parlamentet og at EU burde bryte inn.

Videoen under viser protester i Warszawa: 

Men, kunne EU ha reagert dersom forslaget ble vedtatt?

Dersom den var i strid med de mest grunnleggende bestemmelsene i EU som traktatene, menneskerettighetskonvensjonen eller Københavnskriteriene, kunne Domstolene ha opprettet sak mot landet; eller kvinnene påberopet seg EU-retten.

Det var derimot uenighet blant parlamentarikerne i EU hvorvidt dette kunne favnes av dem. Agnieszka Graff, en polsk feminist, mente at EU for lenge har unnskyldt Polen for deres innskrenkende lover på grunnlag av «kulturelt mangfold». “Maybe it’s wishful thinking from my side, but I hope this is the moment when liberal Europe realises it must start defending itself,” uttalte hun til EU Observer.

Onsdag 5. oktober diskuterte Europaparlamentet (EP) kvinners stilling i Polen. I følge Parlamentets nettsider var det uenighet om EP var berettiget til å diskutere nasjonale saker på denne måten. Justiskommisæren i EU, Věra Jourová, åpnet diskusjonen i Parlamentet med å uttale at EU «has no powers over abortion policy and cannot interfere in member states’ policies in this area». Videre understreket hun sin skepsis til forslaget, som hun håpet ikke ville bli vedtatt. Flesteparten av MEP-ene motsatte seg imidlertid kommissæren. De mente at de kan debattere hvilken som helst sak som de anser som relevant innenfor politiske rettigheter og menneskerettighetene. Kvinners rettigheter, sa flere, kan aldri bli tatt for gitt.

Parlamentet vedtok ingen politisk uttalelse.

EUs rolle bestod først og fremst i at de ulike partigrupperingene og deres parlamentarikere uttalte seg om saken, slik som den sosialdemokratiske gruppen (og mange flere) gjorde:

Flere europeiske uttalelser:  

  •  Den italienske MEP-en Gianni Pittella mente forslaget var intet annet enn «pro-death».
  • “Women’s bodies were always a battleground… used for assaults on liberal democracy and open societies» – Østerisk MEP, Angelika Mlinar.

Det polske parlamentet

Sejmen stemte for å kaste forslaget 352 mot 58 (for) – et overveldende flertall, som Regjeringen forklarte i at protestene hadde gitt ministrene og sine partifeller, «noe å tenke på» (BBC). Før forslaget, var flere av de folkevalgte uttalte positive til forslaget, men det protestene synes å ha svingt stemmene andre veien. Statsministeren skal ha distansert seg selv og PiS fra forslaget, men ble møtt med hard kritikk, da loven fortsatt er så streng som den er og at hun selv ønsker å bevare den slik den fremstår i dag. Flere av demonstrantene anklaget henne for å være hyklersk.

På onsdag gikk Visestatsminister Jaroslaw Gowin ut og sa at abort aldri ville bli totalforbudt, dersom kvinnen var et offer av voldtekt, eller om hennes helse stod på spill.

Konsekvenser?

Heldigvis ble dette en seier for de polske kvinnene. Loven ble aldri vedtatt. Det viser at det nytter med motstand og demokrati, men samtidig er det en bismak ved seieren: de polske kvinnenes rettigheter i abortspørsmålet er alt strukket langt. Meningsmålinger viser at kvinner, tilsynelatende, er fornøyde med loven slik den er, men det er rom for skepsis. Det er en stor kløft mellom den eldre generasjonen europeere og de yngre – er loven, slik den står, virkelig ment for en moderne verden?

Det kan være Polen enda ikke er klar for å møte den moderne verden, eller at vi ser på våre europeiske naboer med andre briller enn de selv bruker. Tiden vil vise hva som skjer med den katolske påvirkningen i polsk politikk, men EU Observer noterer at demonstrasjonene er av de største siden jernteppets fall, og de mistenker også PiS vil introdusere en ny, innskrenkende abortlovgivning senere – som er ryktet å «forby 90 % av all abort». Kampen er ikke over i Polen. 

Skrevet av Anne Helene Bakke

• Født i 1994, fra Halden. Bor i Oslo.
• Jusstudent ved UiO. Bachelorgrad i europastudier med engelsk fra NTNU.
• Det mest interessante med EU er de idealistiske tankene bak prosjektet. Hvordan det samler kulturer i hele Europa under ”unity in diversity”-mottoet, og det faktum at EU ikke er en mer eller mindre konservativ eller radikal institusjon, men et demokratisk prosjekt som angår og samler alle på dette kontinentet ved å være uenige.

KONTAKT: anneheba (a) gmail.com

10 posts