Skrevet i:

Dette er ESA

EØS-avtalens vokter

© by EFTAs overvåkningsorgan

EFTAs overvåkingsorgan (ESA) kontrollerer gjennomføringen og etterlevelsen av EØS-avtalen i EFTA-statene Island, Liechtenstein og Norge. I EU er det Europakommisjonen som overvåker medlemslandenes overholdelse av EU-lovgivningen, mens det er ESA som ivaretar denne oppgaven for EFTA-statene. ESA ledes av et kollegium på tre medlemmer som blir utpekt på vegne av hvert sitt EFTA-land. Dette kollegiet skal opererere uavhengig av medlemslandene.

ESA skal beskytte individers og selskapers rettigheter i EFTA-landene i henhold til EØS-avtalen. Dette innebærer at ESA kan gripe inn for å forhindre diskriminering av på bakgrunn av nasjonalitet, eller i tilfeller av ulovlig tildeling av statsstøtte eller misbruk av markedsmakt. ESA har blant annet myndighet til å ilegge private aktører bøter for brudd på konkurransereglene eller bringe EFTA-statene inn for EFTA-domstolen for å endre lovgivning eller praksis som er i strid med EØS-avtalen. ESA jobber tett med Kommisjonen, som er EUs utøvende styringsorgan.

ESAs beslutninger kan etterprøves i EFTA-domstolen. ESA kan også ta saker til domstolen på eget initiativ.

Retningslinjer for kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker! Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv. Vennligst gjør deg kjent med våre regler.

Redaktørteamet Tja.eu