Skrevet i:

Anundsen i Brussel for å ta imot flyktninger?

© by GGAADD

Selvfølgelig er justisminister Anundsen på plass når EU holder ekstraordinært møte for å diskutere felles europeiske løsninger på flyktningkrisen som velter inn over Europa.

Juncker Kommisjonen har lagt på bordet en ambisiøs pakke som deler EUs medlemsland mellom de som er villige til å strekke ut en hjelpende hånd og de som ønsker å stenge grensene (les også Tja.eus kommentar til Junckers State of the Union tale).

Norge var blant de landene som strakk seg lengst da Europa sist skulle fordele 40 000 flyktninger. Nå er det snakk om ny felles kriseinnsats for å relokalisere 120.000 til, altså totalt 160 000 over en to-årsperiode. I tillegg har Kommisjonen foreslått permanente endringer i Dublin-ordningen. Tanken er at på basis av bruttonasjonalprodukt, folketall og antall flyktninger som allerede har blitt tatt imot, skal  en obligatorisk kvoteordning i fremtiden fordele flyktninger i Europa når EU-kommisjonen slår fast at man er i en krisesituasjon.

Norge og Anundsen er altså med, men har vi noe vi skulle ha sagt? NRK har sett på saken: Noreg har ikkje avgjerdsmakt

 

Fakta om Dublin-samarbeidet

  • Omfatter i alt 32 land: de 28 EU landene og Norge, Island, Sveits og Liechtenstein.
  • Norge ble tilknyttet i 2001.
  • Regelverket klargjør hvem som er ansvarlig for behandlingen av en asylsøknad og hvilke rettigheter asylsøkerne har i søkeprosessen.
  • Reglene tilsier at en asylsøker kun har rett til å få behandlet søknaden i ett Dublin-land. I hovedsak skal det første medlemslandet asylsøkeren kommer til, behandle søknaden.

Kilde: NTB

Retningslinjer for kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker! Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv. Vennligst gjør deg kjent med våre regler.

Redaktørteamet Tja.eu