Skrevet i:

Hils på de nye styrelederne

Ved årsskiftet fikk Tja til EU nytt styre: Jens Hunsbeth Schreuder, Sara Alvsaker og Erlend Malmer er ivrige på å ta stafettpinnen videre, og å fremme en konstruktiv og nysgjerrig debatt om Norges forhold til EU og Norges rolle i Europa.

Styret legger ikke skjul på at de har mye til felles, da alle har både europastudier og utvekslingsopphold ved Sciences Po i bagasjen. Det sies at «like barn leker best», men til tross for kontinentale vaner og EU-indoktrinering, mener de tre styrelederne at de kan bidra til en saklig og opplyst dekning av EU og Norge som EØS-medlem. De er klare på at Tja til EU skal ha en tverrpolitisk profil, og at målet er å ta debatten lenger enn kun «ja» eller «nei» til EU og EØS.

Jens Hunsbeth Schreuder jobber for øyeblikket som trainee i EØS-koordinasjonsdivisjonen i EFTA, og er interessert i EUs nabolagspolitikk og strukturfondene. Han har en bachelorgrad i europastudier fra UiB, med utveksling til Sciences Po Paris, og en mastergrad i europeisk politikk og styresett fra College of Europe i Brugge. Jens har tidligere jobbet som praktikant ved den norske ambassaden i Aten og Europabevegelsens sekretariat i Oslo.

 

 

Sara Alvsaker startet nylig som kommunikasjonstrainee i ESMA i Paris, og studerer fransk ved Universitetet i Oslo. Hun er særlig opptatt av norske interessegrupper og deres aktiviteter i Brussel, som var temaet for masteroppgaven hennes i sammenliknende politikk ved UiB. Sara har også en bachelorgrad i europastudier ved UiB, samt utvekslingsopphold ved Sciences Po Paris.

 

 

Erlend Malmer jobber som digital kommunikasjonsrådgiver og er spesielt interessert i EUs miljø- og regionalpolitikk. Han har en mastergrad i europastudier fra Lunds universitet, Erasmus+ fra Sciences Po Strasbourg og en bachelorgrad i historie med sammenliknende politikk fra UiB. Erlend har tidligere erfaring som European Affairs intern ved NHO Brussel, med fokus på klima, miljø og energi i EU. Han har også jobbet som trendanalytiker ved en dansk tenketank.

 

Del, , Google Plus, Pinterest,