• tja-til-eu-i-dagbladet-14-09-16

    Skrevet i:

    Når gården settes på spill

    Ny EU-dynamikk. Brexit tvinger ikke bare frem en britisk avklaring av deres konfliktfylte forhold til forpliktende samarbeid i Europa. De gjenværende 27 medlemslandene må finne ut av hva det europeiske felleskapet handler om. Storbritannia var ofte problemet, og sjelden løsningen, på det man gjerne anklager EU for, som svak demokratisk legitimitet, økende forskjeller og manglende […]

    Les mer