• Skrevet i:

  Den uoffisielle debatten

  EU. Denne lille forkortelsen trigger følelser og reaksjoner hos de fleste nordmenn. Entusiasme. Sinne. Engasjement. Apati. Gjennom de to kampanjene som ledet opp til folkeavstemmingene om medlemskap på 70- og 90-tallet ble EU-spørsmålet så polarisert at familiemedlemmer kranglet åpenlyst i selskap, kolleger ble uvenner, og politiske klistremerker ble vanligere enn tagging. 21 år senere er temaet […]

  Les mer

 • Skrevet i:

  Opening shot

  I dag er det 21 år siden siste folkeavstemning om norsk EU-medlemskap. Vi skal ikke dvele på alt som har skjedd siden den gang, eller hvordan både EU og Norge har utviklet seg i denne perioden. La oss heller dvele ved et tall: 2,5 millioner. Det er mer eller mindre det antall nålevende nordmenn, født […]

  Les mer

 • Skrevet i:

  Ett år med Juncker

  Nå i november er det ett år siden den nye EU-kommisjonen under ledelse av Jean-Claude Juncker startet sitt arbeid under mottoet «…an EU that is bigger on the big things, and smaller on the small things.» Mottoet tar innover seg mye av den kritikken om for mye detaljregulering som ofte rettes mot EU, ikke bare […]

  Les mer

 • Skrevet i:

  Et EU FBI mot terror?

  Etter angrepet på Charlie Hebdo i januar i år blusset diskusjonen opp: trenger vi et «European Intelligence Agency» som samordner europeiske etterretningstjenester og styrker anti-terror samarbeidet? Det korte svaret ble nei, og diskusjonen om å utvide mandatet til IntCen – EU Intelligence Analysis Centre, hvor medlemslandene deler informasjon – stoppet. Som så ofte ellers ble […]

  Les mer

 • Skrevet i:

  Dette er EU-domstolen

  Den Europeiske Unions Domstol er EUs dømmende makt innenfor fellesskapsrettens område.  Den ble opprettet i 1952 og ligger i Luxembourg. Domstolen har som oppgave å sikre at EU-lovgivningen anvendes og fortolkes likt i alle EUs medlemsstater samt at EU-institusjonene og EUs medlemsstater følger sine forpliktelser i henhold til traktatene. EU-domstolen er inndelt i tre ulike […]

  Les mer

 • Skrevet i:

  Ain’t no easy way out

  En gang i løpet av høsten 2016 vil britene måtte ta endelig stilling til følgende spørsmål: “Should the United Kingdom remain a member of the European Union or leave the European Union?” Den umiddelbare konsekvensen av måten spørsmålet er formulert på er at ensidige «yes» eller «no»-kampanjer er utelukket. Den langsiktige konsekvensen av britenes svar, […]

  Les mer

 • Skrevet i:

  The Underdog vs. Facebook

  Mandag 5. oktober erklærte EU-domstolen personvernavtalen Safe-Harbour mellom EU og USA ugyldig. Dette etterlater et enormt juridisk vakuum, men kan styrke personvernet for oss her hjemme. Mandag 5. oktober 2015 kom dommen mange har ventet på. EU domstolen kom med sin avgjørelse i saken der østerrikeren Max Shrems har klaget inn Facebook til det irske […]

  Les mer