EU-bistand

Tilfeldig innlegg RSS

  • Skrevet i:

    EUs bistandsproblem

    EU-institusjonene delte i 2014 ut over 16 milliarder dollar i bistand til utviklingsland, og er med det en av verdens største bistandsytere. Men mottakerlandene holdes ikke alltid til de standarder som EU selv ønsker å fremme, mye penger forsvinner på veien og økonomisk egeninteresse legger føringer. Aftenposten har nylig tatt opp saken, med søkelys også på norsk bistand. […]

    Les mer