Etterretning

Tilfeldig innlegg RSS

  • Skrevet i:

    Et EU FBI mot terror?

    Etter angrepet på Charlie Hebdo i januar i år blusset diskusjonen opp: trenger vi et «European Intelligence Agency» som samordner europeiske etterretningstjenester og styrker anti-terror samarbeidet? Det korte svaret ble nei, og diskusjonen om å utvide mandatet til IntCen – EU Intelligence Analysis Centre, hvor medlemslandene deler informasjon – stoppet. Som så ofte ellers ble […]

    Les mer