Skrevet i:

Justisministerens nye høyre hånd

Ove Vanebo mener vi bør vurdere medlemskap når EU samarbeidet er tilbake på stell igjen - inntil da er det lite fristende.

© by Privat bilde

Da Tja til EU ringte svarte Vanebo på engelsk, den nye statssekretæren er allerede i gang med å forberede seg til neste OECD-møte. Det er en ganske hektisk tilværelse konstaterer Vanebo, som fredag avlyste alt sosialt liv via sin Facebookprofil. Siden 2012 har Vanebo jobbet som forretningsadvokat i Oslo, nå trer han inn i den justispolitiske ledelsen i landet. Vanebo skal koordinere både politiavdelingen, lovavdelingen og kriminalomsorgen i sin nye jobb.

Ove_Vanebo_Facebook

Tja til EU spør: Hva legger du i det å være europeer idag? Utfordrer krisene i Europa din ide om europeisk identitet og felleskap?

De problemene vi har sett de siste årene gjør at det blir vanskeligere å få til en samordnet europeisk politikk, men det bør allikevel være målet. Når alt kommer på stell igjen bør vi vurdere norsk EU-medlemskap på nytt. Han understreker at det uansett vil være et forhandlingsresultat folket må ta stilling til.

Når alt kommer på stell igjen bør vi vurdere norsk EU-medlemskap på nytt.

I utgangspunktet tror jeg alle nordmenn føler seg europeiske. Vi er både kulturelt, og økonomisk knyttet til Europa, men dagens kriser utfordrer hvordan vi forholder oss til EU. Slik det er nå er det nærmest et uforsonlig samarbeidsklima mellom mange av de europeiske landene. Flyktningkrisen er særlig vanskelig å enes om.

Tja til EU spør: Frp får mye kritikk for flyktningpolitikken, særlig fra media og enkelte menneskerettighetsadvokater. Har folk misforstått Frps syn på flyktninger?

Til en viss grad tror jeg folk misforstår Frps flyktningpolitikk, slik jeg ser det i dag er det vanskelig å se for seg alternativer. Se for eksempel på Tyskland og Sverige som har ført en veldig åpen linje. Det har fått et kraftig tilbakeslag. Det handler ikke om å være god eller ond, men å være realistisk.

Samtidig er det viktig å minne om at alle forslagene Listhaug har presentert har vært gjennomgått grundig av departementet, og det er redegjort for hvordan dette står seg med internasjonale forpliktelser og menneskerettighetene.

Tja til EU spør: Norge er med på mye av justissamarbeidet i EU som Schengen, Dublin og felles europeisk arrestordre. Hva betyr disse ordningene for Norge?

I det siste har presset på disse ordningene vært svært vanskelig for alle, men i bunnen er dette gode ordninger som skal sørge for en enhetlig politikk i Europa. Schengen- og Dublin-samarbeidet er viktig for Norge, og det er viktig å få samarbeidet til å fungere igjen.

Tja til EU spør: Når flyktninger og asylsøkere strømmer inn over Europas grenser skaper det frykt. Også Norge har innført grensekontroll – på alle ferger fra Sverige, Danmark og Tyskland. Har samarbeidet brutt sammen?

Noe av det viktigste akkurat nå er å få kontroll på yttergrensene til Schengen. Inntil da er det hevet over enhver tvil at det er nødvendig med nasjonale grensekontroller. Sverige er et godt eksempel på det.

Inntil da er det hevet over enhver tvil at det er nødvendig med nasjonale grensekontroller.

Det er fortsatt et bredt politisk flertall for Schengen, og det er viktig å komme tilbake til en normalsituasjon uten grenser innad, men med en sterk yttergrense.

Hvis jeg personlig skulle reforhandlet EØS-avtalen ville jeg sørget for ytterligere liberaliseringer på flere felt, særlig landbruket.

Tja til EU spør: Hvis du forhandlet frem EØS-avtalen, hva ville du gjort annerledes?

Hvis jeg personlig skulle reforhandlet EØS-avtalen ville jeg sørget for ytterligere liberaliseringer på flere felt, særlig landbruket.

Tja til EU spør: Hva mener du er de viktigste justispolitiske utfordringene i Norge i dag?

Noe av det jeg skal jobbe med er den omfattende politireformen som er vedtatt. Det mener jeg blir veldig viktig fremover, og selv om det politiske vedtaket er bra er det mye arbeid som gjenstår før den er en realitet. Det blir også viktige endringer i kriminalomsorgen.

Hva man skal erstatte juryen med blir også en spennende justispolitisk endring.

Tja til EU spør: Hvilken europeisk politiker ville du helst drukket en Baconvodka med?

Jeg ville drukket en baconvodka med David Cameron, for å snakke med ham om hvordan han tror Storbritannia må omstille og forandre seg dersom det blir en Brexit.

 

Skrevet av Espen Berg-Larsen

• Født i 1986, fra Skien, Telemark
• Har jobbet som maskinfører på et smelteverk i Porgrunn før jeg studerte Europastudier. Har en master i europeisk samfunn og vitenskaps- og teknologiforståelse.
• Jeg jobbet som generalsekretær i Europeisk Ungdom før jeg flyttet etter kjæresten til Brussel hvor jeg jobbet med å mobilisere ungdommer til å stemme i Europaparlamentsvalget i 2014. Jeg fullførte masteren min ved Universitetet i Oslo høsten 2015. Nå jobber jeg for Geelmuyden Kiese Brussel og fremmer norske og skandinaviske interesser i EU.

13 posts

Retningslinjer for kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker! Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv. Vennligst gjør deg kjent med våre regler.

Redaktørteamet Tja.eu