Skrevet i:

Paris-terror gir Frankrike unnskyldning for å bryte EUs budsjettregler

© by Morguefile (Schnuffel, 2006)

Som følge av terrorangrepet mot Paris sier Frankrike at de vil tilsidesette økonomiske forpliktelser landet har til EU. 

Statsminister Manuel Valls bekreftet mandag i et intervju med France Inter at Frankrike kommer til å overskride EUs Stabilitets- og vekstpakt som følge av terrorangrepet mot Paris. Regjeringen gjør endringer i statsbudsjettet som innebærer en betraktelig økning av budsjettene til sikkerhetstiltak, blant annet tusenvis av nye stillinger i politiet.

En kilde i det franske finansdepartementet bekrefter til Reuters at det er snakk om økninger på opptil 1 milliard euro.

«Vi må stå opp mot dette, og Europa burde forstå,» sa Valls. «Det er også på tide EU og Kommisjonen forstår at denne kampen berører både Frankrike og Europa.»

Paris-terroren forventes allerede å få negative innvirkninger på den økonomiske veksten i Frankrike, spesielt for turismen og varesalget, grunnet strenge nye sikkerhetstiltak.

Notorisk regelbryter
Dette betyr at Frankrike nok en gang ikke vil overholde de bindende EU-reglene for god økonomisk styring. Siden 2007 har ikke Frankrike overholdt reglene for underskudd i statsbudsjettet. Det er en gjengs oppfatning at de slipper unna sanksjoner på grunn av landets mektige posisjon i EU.

Stabilitets- og vekstpakten, som er hovedelementet i overvåkingen og samordningen av medlemslandenes økonomiske politikk, skal bidra til robuste offentlige finanser og stabil økonomisk utvikling i eurolandene. Land med budsjettunderskudd på mer enn tre prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP) underlegges tilpassede prosedyrer for å bringe underskuddet raskt ned til et forsvarlig nivå. Dersom dette ikke gjøres innen vedtatte frister, kan medlemslandet bli ilagt sanksjoner.

Europakommisjonens offisielle analyse forespeiler en nedgang i underskuddet fra 3,9 i 2014 til 3,8 prosent i 2015. Dette betyr at Frankrike uansett ikke hadde klart å overholde forpliktelsene sine. Men det blir vanskelig for EU å kritisere Frankrike, når den franske regjeringen kobler budsjettoverskridelsen så tett til Paris-terroren. Få om ingen vil se seg politisk tjent med å stemples som kritikere av et Frankrike i sorg.

Sikkerhet viktigere enn EUs budsjettregler
Det stilles allerede spørsmål ved EUs evne til å håndtere franskmennenes regelbrudd selv under ordinære omstendigheter, med den franske sosialisten Pierre Moscovici som EU-kommisær for økonomisk politikk. Under valget av ny Europakommisjon uttrykte flere i blant annet Europaparlamentet misnøye med at Juncker gir en franskmann ansvaret for økonomisk politikk, når Frankrike, herunder i Moscovicis egen finansministerperiode, ikke evner å overholde Stabilitets- og vekstpakten. 

President François Hollande sa mandag at han tar fullt ansvar for ethvert budsjettunderskudd som følger av økte utgifter til politiet og militæret, men at sikkerhet er viktigere enn EUs budsjettregler. 

Skrevet av Mads A. Danielsen

Danielsen er redaktør for sosiale medier i Tja til EU. Til vanlig er han seniorkonsulent hos ARENA Senter for europaforskning, Universitetet i Oslo. Han har en master i statsvitenskap fra UiO.

Danielsen er tidligere praktikant ved Norges delegasjon til EU i Brussel og assistent i Europautredningen (NOU 2012:2). Han har også vært sentralstyremedlem i Europeisk Ungdom, fast kommentator i Aftenposten Si;D og journalist (frilans) for tidsskriftet Stat & Styring.

Danielsen ble tildelt Europakommisjonens Europeiske Ungdomspris i 2013 og U.S. Department of State's "Alumni Engagement Innovation Fund" i 2014 for en rekke ungdoms- og utdanningsprosjekter han har vært med på å organisere rundt om i Europa.

4 posts

Retningslinjer for kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker! Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv. Vennligst gjør deg kjent med våre regler.

Redaktørteamet Tja.eu