Skrevet i:

Junckers investeringsfond: krise- eller julestemning?

Europas Grønne avslutter året med video som beskylder Juncker for å ikke levere gavene.

Le Miracle de Jean-Claude

A l'approche de Noël, je ne résiste pas à l'envie de vous présenter cette dernière vidéo de l'année, consacrée à un homme qui partage les mêmes initiales que la superstar originaire de Nazareth. Sa cote de popularité est néanmoins au plus bas... Et je doute que son futur plan d'investissement européen, basé sur un « effet multiplicateur» très fantaisiste, l'aide à mettre un terme à son chemin de croix en 2016... À moins qu'il opte pour un véritable "Green New Deal" !

Posted by Philippe Lamberts on Tuesday, December 22, 2015
© by Philippe Lambert

Investeringspakken – også kalt European Fund for Strategic Investments (EFSI) – har vært et av prestisjeprosjektene til EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker det siste året. Den vedvarende økonomiske krisen har skapt et investeringsgap i EU på rundt 300 milliarder euro. Det er penger i markedet, men det er fremdeles få som tør bruke pengene de har på bok i en post-krise tid med mye usikkerhet og stor risiko for at pengene man investerer går tapt.

EFSI har tatt sikte på å overvinne denne usikkerheten ved å bruke offentlige EU-midler til å mobilisere privat finansiering for strategiske investeringer som markedet nå ikke finansierer alene. I utgangspunktet ikke så veldig kontroversielt. At det offentlige trår til når markedet svikter har vi sett før, Roosevelt reddet som kjent USA ut av den store depresjonen i mellomkrigstiden med med sin New Deal. 

Problemet er at Junckers EFSI er langt fra å være en New Deal. Det har ikke EU myndighet og budsjetter til.

Juncker har også fått bred støtte av økonomisk teori: når renten er lav og privat investering er svak, er det både billig og lurt for det offentlige å trå til. Infrastructure investment is a no brainer skrev den europeiske tenketanken Bruegel i 2014.

Problemet er at Junckers EFSI er langt fra å være en New Deal. Det har ikke EU myndighet og budsjetter til. Fondet Juncker og den Europeiske Investeringsbanken har satt opp har bare 21 € milliarder i startkapital. Det er forsvinnende lite hvis tanken var storsatsing på investeringer i infrastruktur og innovasjon over hele Europa.

Det sentrale elementet i Junckers plan har derfor vært det man kaller en multiplikatoreffekt. Om EU spytter inn de første kronene, og tar på seg brorparten av risikoen, vil kanskje andre private og offentlige investorer følge etter. Kommisjonen har håpet og påstått at EU kan mobilisere totalt minst 315 milliarder euro i ekstra investeringer i Europa i løpet av de neste tre årene på den måten.

Lamberts gjør narr av Juncker og hans tro på et multiplikator-mirakel

Holder Junckers løfte stikk? Det vil tiden og året 2016 vise. Det ryktes at EFSI er i ferd med å sluttføre forberedelsene til 30 store infrastrukturprosjekter i Europa, som vil vise at han hadde (delvis) rett. Men tvilerne er også mange. En av de er Philippe Lamberts, leder for de Grønne og en av Europaparlamentets mest fremtredende politikere. I disse siste dager før jul har han lagt ut en video hvor han gjør narr av Juncker og hans tro på et multiplikator-mirakel.

Her er hva han skriver:

«At the approach of Christmas, I cannot resist the urge to introduce you to this last video of the year, devoted to a man who shares the same initials as the superstar from Nazareth. His popularity is, however, at the lowest… And I doubt that his future European investment plan, based on a very fancy «Multiplier effect» will put an end to his road to calvary in 2016… Unless he commits to a real Green New Deal

Retningslinjer for kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker! Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv. Vennligst gjør deg kjent med våre regler.

Redaktørteamet Tja.eu