Skrevet i:

Havnemonopolet strider mot EØS-avtalen

© by Creative Commons. GGAADD

I en rådgivende uttalelse tirsdag 19. april gir EFTA-domstolen speditørfirmaet Holship medhold i at rammeavtalen med havnearbeiderne i Drammen Havn er i strid med EØS-avtalen. Høyesterett er ventet å legge EFTA-domstolens tolkning til grunn i den videre behandlingen av saken.

Konflikten mellom Holship og havnearbeiderne i Drammen Havn
Konflikten knytter seg til en uenighet mellom Holship og havnearbeiderne i Drammen havn. Bakgrunnen er at Holship ønsker å bruke egne ansatte til losse- og lasteoppdrag. Holship ønsker ikke å inngå en tariffavtale med Norsk Transportarbeiderforbund (NTF), da denne gir fortrinnsrett til havnearbeiderne i Drammen havn. Holships arbeidere har allerede inngått tariffavtale med Norsk Arbeidsmandslag. Havnearbeiderne i Drammen har gjennom Transportarbeiderforbundet krevd at Holship slutter seg til deres rammeavtale og varslet om boikottaksjoner mot selskapet dersom de ikke etterkom dette kravet. En slik boikott mener Holship er ulovlig.

Holship ønsker ikke å inngå en tariffavtale med Norsk Transportarbeiderforbund (NTF), da denne gir fortrinnsrett til havnearbeiderne i Drammen havn.

Holship tapte saken både i tingretten og i lagmannsretten. Saken er nå til behandling i Høyesterett. Holship hevder at formålet med boikotten er å tvinge Holship til å inngå rammeavtalen og at dette  gir havnearbeiderne monopol på å utføre havnetjenester.  Holship mener derfor boikotten er i strid med konkurransereglene i EØS-retten. Videre vil Holship som part i rammeavtalen måtte finansiere administrasjonskontoret til havnearbeiderne til tross for at de ikke benytter seg av deres tjenester, noe de hevder er i strid med etableringsretten.

Havnearbeiderne hevder tariffavtaler er unntatt konkurransereglene, og viser til at EU-domstolen tidligere har fastslått at konkurransereglene ikke kommer til anvendelse på avtaler som ivaretar sosiale hensyn.

Havnearbeiderne hevder på sin side at tariffavtaler er unntatt konkurransereglene, og viser til at EU-domstolen tidligere har fastslått at konkurransereglene ikke kommer til anvendelse på avtaler som ivaretar sosiale hensyn. Arbeiderne mener videre at avtalen ikke etablerer et monopol, men kun en fortrinnsrett. I følge NTF krever den ikke eksklusivitet, men gir Holship mulighet til å bruke egne arbeidere der administrasjonskontoret ikke dekker deres behov for laste- og lossetjenester. Havnearbeiderne er også uenige i påstanden om at avtalen var i strid med etableringsretten.

EFTA-domstolens rådgivende uttalelse
I den rådgivende uttalelsen presiserte EFTA-domstolen at arbeidsmarkedet er fundamentalt forskjellig fra vare-, tjeneste-, og kapitalmarkedet. Domstolen fastslo at partene i arbeidslivet kan inngå tariffavtaler, til tross for at disse har visse konkurransebegrensede egenskaper. Dette er med på å sikre en balanse mellom arbeidsgiver og arbeidstakere.

Domstolen fastslo at beskyttelse av en begrenset gruppe arbeidere på bekostning av Holships ansatte ikke dreier seg om forbedring av arbeids- og ansettelsesvilkår.

Unntaket fra konkurransereglene gjelder likevel kun i de tilfeller der avtalen er inngått gjennom kollektive forhandlinger mellom arbeidsgivere og arbeidstakere, samt søker å forbedre arbeids- og ansettelsesvilkår. Domstolen fastslo at beskyttelse av en begrenset gruppe arbeidere på bekostning av Holships ansatte ikke dreier seg om forbedring av arbeids- og ansettelsesvilkår. Unntaket fra konkurransereglene kunne ikke gjelde for en slik ordning, som i realiteten innebar at en havnebruker må gi fortrinn til et annet foretaks arbeidere fremfor sine egne ansatte.

I tillegg konkluderte EFTA-domstolen at boikotten sannsynligvis ville vanskeliggjøre, eller til og med hindre etablering av foretak fra andre EØS-land, og at den dermed utgjør en restriksjon på etableringsretten.

Havnearbeiderne gir ikke opp kampen
Til tross for nederlaget i EFTA-domstolen ser det ikke ut til at havnearbeiderne i Drammen tenker å gi opp kampen. Flere av partene på havnearbeidernes side har i etterkant av domsavsigelsen uttalt at slaget ikke er tapt og at det fortsatt er Høyesterett som har det endelige ord i saken.

Høyesterett vil følge norsk lov og ikke «byråkratene i Brussel» når spørsmålet skal avgjøres denne våren, i følge Lars Johnsen, Transportarbeiderforbundet.

Lars Johnsen, forbundsleder i Transportarbeiderforbundet, uttalte i en kommentar til VG at han tar for gitt at Høyesterett vil følge norsk lov og ikke «byråkratene i Brussel» når spørsmålet skal avgjøres denne våren. Videre sier han at dommen ikke vil ha noen umiddelbar virkning på deres aksjoner.

Skrevet av Elin Geitle

Født i 1988 og kommer fra Tysfjord i Nordland og Askøy i Hordaland. Jeg er utdannet jurist ved Universitetet i Bergen og ved Universitetet i Aix-Marseille. Jeg synes jeg det er viktig å fremheve at det finnes flere nyanser mellom et ja eller nei standpunkt og personlig synes jeg det er vanskelig å konkludere med hvorvidt jeg er for eller mot norsk medlemskap. Ønsket mitt er at man uansett ståsted tar ett standpunkt basert på konkret kunnskap og opplyst debatt om samspillet mellom Norge og EU og jeg skriver for tja.eu fordi jeg ønsker å bidra til denne debatten.

4 posts

Retningslinjer for kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker! Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv. Vennligst gjør deg kjent med våre regler.

Redaktørteamet Tja.eu