Skrevet i:

Dette er Norges delegasjon til EU

© by K.Belova og R.Olufsen, 2015

Norges delegasjon til EU i Brussel representerer regjeringen overfor EU på alle EU-relaterte områder som berører Norge. EU-delegasjonen er en uvanlig norsk utenriksstasjon, både på grunn av størrelsen og fordi det finnes utsendinger (fagråder) fra nesten samtlige norske departementer. Delegasjonen har rundt 55 medarbeidere hvorav 35 er diplomater. En tredel av disse kommer fra Utenriksdepartementet, resten er rekruttert fra de andre departementene. Oda Sletnes er Norges ambassadør til EU.

Blant EU-delegasjonens hovedoppgaver er å

  • følge utviklingen i EU-samarbeidet på områder som er viktige for Norge, analysere den politiske utviklingen i EU og holde departementene løpende orientert
  • fremme norske bidrag, synspunkter og innspill overfor EUs institusjoner, Efta-sekretariatet og Efta-landenes overvåkingsorgan, ESA
  • bidra til å identifisere og utnytte fullt ut norsk handlingsrom i EØS-avtalen, Schengen-samarbeidet og det utenriks- og forsvarspolitiske samarbeidet med EU
  • bidra til økt kunnskap og kompetanse om EU- og EØS-spørsmål i Norge og overfor dem som besøker EU-delegasjonen eller kontakter dem på annen måte.

EU-delegasjonen mottar hvert år flere tusen besøkende, fra statsråder til lokale myndigheter, næringsorganisasjoner og studenter. Det er mulig å låne møterom. TRYKK HER hvis du ønsker å vite mer om muligheten til å besøke EU-delegasjonen.

Retningslinjer for kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker! Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv. Vennligst gjør deg kjent med våre regler.

Redaktørteamet Tja.eu