Skrevet i:

Intervju: Finn Myrstad forsvarer digitalt forbrukervern i Europa

© by Kjell Håkon Larsen

Finn Myrstad, digital direktør i Forbrukerrådet bruker norske og europeiske personvernregler for å gjøre vår digitale hverdag tryggere. Forbrukerrådet arrangerte nylig en sakte-TV opplesning av brukervilkårene på en vanlig smarttelefon, som en del av kampanjen #Appfail. Med kampanjen har Myrstad også fått «Runkeeper» til å endre praksis med deling av data til tredjeparter. Tja til EU møtte Myrstad for å snakke om personvern i en digital fremtid og brukervilkår i apper. 

Vi trenger EU-regler for personvern fordi digitale tjenester er grenseløse og må reguleres på høyest mulig nivå, Finn Myrstad – Forbrukerrådet

Hva er den største utfordringen for personvernet i vår digitale hverdag?

En av de store utfordringene er vår manglende kontroll over hvordan informasjon om oss samles inn og brukes. Detaljert informasjon samles hele tiden fra mobilen, armbånd, klokker og alle mulige tjenester vi bruker daglig. Digitale tjenester er av natur grenseløse og regelverket henger ofte etter, noe som gjør at vi dessverre ikke får den beskyttelsen vi har krav på.

Data kan brukes mot deg uten at du vet det, for eksempel gjennom prisdiskriminering.

De fleste har lite å skjule. Hvorfor er personvern viktig?

Retten til privatliv er en grunnleggende menneskerett. Fra et forbrukerståsted ser vi at data kan brukes mot deg uten at du vet det, for eksempel gjennom prisdiskriminering og andre former for diskriminering.

Forbrukerrådet lanserte kampanjen #appfail nylig – Hva er det appene vi bruker ikke forteller oss?

Vi har gjennomgått 20 mye brukte apper, og hvis man faktisk leser vilkårene, vil man se at flere av appene blant annet gir seg selv rett til å spore brukere, ensidig endre avtalen og lagre og videreselge brukernes innhold. Derfor klaget vi nylig inn den populære Runkeeper, som omtrent umiddelbart endret appen globalt. Det viser også at det nytter å si i fra.

Det blir mer harmoniserte personvernregler i hele EU og på mange områder blir reglene også litt strengere.

EU ble enige om ny personvernslovgivning i april – hva vil dette bety for oss i Norge?

Det blir mer harmoniserte regler i hele EU og på mange områder blir reglene også litt strengere. Det er bra og vi håper det blir en form for «gullstandard» som resten av verden vil følge etter. For eksempel får datatilsynene mer makt til å bøtelegge selskaper som bryter loven. Samtidig ser vi at det er noen unntak som kan gjøre det enklere å for eksempel diskriminere, ved at automatiserte beslutninger tillates uten sterke nok krav til åpenhet rundt algoritmer og data som ligger bak beslutningen.

Men hva med USA? De største IT-selskapene er amerikanske, hjelper det da med egne regler i Norge og EU?

Det er et problem at reglene for person- og forbrukervern stort sett er svakere i USA enn i Europa. Det er enda verre at det ikke finnes godt nok regelverk på tvers av Atlanteren som sikrer at europeiske borgere som deler sine data med amerikanske selskaper ikke er beskyttet like godt beskyttet av loven.

EU-kommisjonen lanserte i fjor detaljerte planer for et digitalt indre marked («digital single market»). Det ligger mye prestisje bak dette, men hva skjer egentlig på denne fronten?

Det er veldig bra at Kommisjonen gjør dette. Forhåpentligvis vil det kunne bety at det blir økt konkurranse, enklere med netthandel og kjøp av tjenester på tvers av landegrensene. Samtidig er det en fare for at forbrukerrettigheter som vi har opparbeidet gjennom mange år svekkes av harmoniseringen, for eksempel ved at reklamasjonstiden reduseres ved netthandel.

Du har tidligere bodd og jobbet i Brussel. Hva legger du i det å være europeer idag?

Vanskelig spørsmål, men jeg liker å tro at vi har visse verdier til felles knyttet til menneskerettigheter, åpenhet og ønske om få til løsninger sammen. Samtidig ser man jo daglig interessekampene som pågår i Brussel og i medlemslandene.

Utfordrer krisene i Europa, flyktningkrisen og terrorangrepet i Paris ikke minst, din ide om europeisk identitet og felleskap?

Klart det setter det på prøve, men ser på man responsen til terror i Paris, Brussel og Oslo, hvor store mennesker trekker til gatene for å demonstrere mot terroren eller åpner dørene sine for flyktninger, så er det i alle fall håp, selv om det er noen med ekstreme holdninger.

Tyskland er sentrale når det gjelder å sikre gode regler i EU, samt når det gjelder press for å sikre at internasjonale avtaler som TTIP og TiSA blir best mulig.

Det ryktes at du er en kebab-entusiast. Hvilken europeisk politiker ville du helst spist kebab sammen med?

Hehe, det ville kanskje vært Angela Merkel. Tyskere er jo som kjent glad i døner og jeg tror vi kunne diskutert en del viktige saker om vi møttest. Hun er jo spesielt opptatt av personvern og Tyskland er sentrale når det gjelder å sikre gode regler i EU, samt når det gjelder press for å sikre at internasjonale avtaler som TTIP og TiSA blir best mulig.

Og hvor får man den beste kebaben i Brussel?

Det er en stund siden jeg gjorde systematisk testing, men min favoritt heter Snack Sympa og ligger i Rue de la Paix, like ved Place Boniface.

Skrevet av Espen Berg-Larsen

• Født i 1986, fra Skien, Telemark
• Har jobbet som maskinfører på et smelteverk i Porgrunn før jeg studerte Europastudier. Har en master i europeisk samfunn og vitenskaps- og teknologiforståelse.
• Jeg jobbet som generalsekretær i Europeisk Ungdom før jeg flyttet etter kjæresten til Brussel hvor jeg jobbet med å mobilisere ungdommer til å stemme i Europaparlamentsvalget i 2014. Jeg fullførte masteren min ved Universitetet i Oslo høsten 2015. Nå jobber jeg for Geelmuyden Kiese Brussel og fremmer norske og skandinaviske interesser i EU.

13 posts

Retningslinjer for kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker! Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv. Vennligst gjør deg kjent med våre regler.

Redaktørteamet Tja.eu