Skrevet i:

Skrivekonkurransens bidrag fra Jacob

EU trenger en demokratireform

TJA til EU har gleden av å presentere vinneren av 3.plass i kategorien «Unge 19-25» i vår skrivekonkurranse med tema «Hvis du kunne styrt EU for en dag, hva ville du ha gjort?».

Vinneren er 22 år gamle Jacob Haugmoen Handegard. Jacob kommer fra Arendal, og er for tiden Erasmus-student ved Universitetet i Konstanz i Tyskland. Hans norske lærested er UiA hvor han studerer statsvitenskap.

«Jeg ble med i konkurransen fordi jeg brenner for det europeiske prosjektet og hadde lyst til å se om jeg kunne formulere mine ideer på en god måte. Europa står foran enorme utfordringer, men også enorme muligheter. For å være med på å forme framtida må man si det man mener» skriver Jacob.

Vi kunne ikke vært mer enige! Gratulerer med 3.-plassen!

Bildet av Jacob er forøvrig fra da han i forkant av Brexit-avstemningen drev valgkamp for Remain-kampanjen i London i 2016 sammen med sin gode venn Mats Fiol Lien.

EU trenger en demokratireform

Før EU kan gå i gang med å finne varige politiske løsninger på vanskelige felt som f.eks asyl- og flyktningpolitikk trengs det et tydeligere overnasjonalt demokrati. Europaparlamentet må få styrket sin rolle, sånn at de europeiske borgerne kan se at deres stemme har betydning, også i EU-systemet.

En av de største utfordringene knyttet til dagens organisering av og debatten rundt EU er at den inneholder et kunstig skille mellom «oss» og «Brussel». EU ses på som en fjern maktarena, hvor byråkrater lager regler, som ofte er en byrde for vanlige folk. I virkeligheten er EU en komplisert politisk arena med mange aktører som kjemper om makt, men som også får til virkelige framskritt. Fjerningen av roaming-avgiften i EU og EØS er et godt eksempel.

Sammenvevingen av nasjonale og overnasjonale organ skaper forvirring og ansvarsfraskrivelse. Et av EUs problem er at nasjonale ledere gjer ne tar æren for hyggelig framgang, mens de legger skylden på Brussel når vanskelige avgjørelser må bli tatt. Derfor bør dannelsen av EU-kommisjonen ta utgangspunkt i det politiske flertallet i parlamentet i større grad enn i dag. For å si det enkelt: et flertall av konservative stemmer i Europaparlamentsvalget bør også gi en konservativ kommisjon. De som samarbeider i EU for å gjennomføre politikk bør også få makt og ansvar, på godt og vondt. En slik endring av maktfordeling i EU kan bidra til å vise folk flest at en stemme i EU-valg faktisk fører til endring.

Selvsagt er sjeldent demokratiske reformer like sexy eller spenstig som å fremme konkret politikk eller å foreslå å legge ned EU. Det er likevel nødvendig for å skape et EU som kan være tydeligere og mer forståelig for vanlige folk. En demokratisk arena vil aldri være bærekraftig om den ikke ses på som legitim av folka som den styrer på vegne av. Derfor er en demokratireform viktig!

Retningslinjer for kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker! Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv. Vennligst gjør deg kjent med våre regler.

Redaktørteamet Tja.eu