Vetle Nordli Syverud

Vetle Nordli Syverud

Oppvokst i Asker og kom til verden en iskald januardag i 1988. For tiden tar jeg en "Advanced Master" i europeisk integrasjon og utvikling ved Vrije Universiteit i Brussel, med spesialisering i økonomisk integrasjon. Fra før har jeg bachelor- og mastergrad i sammenliknende politikk fra Universitetet i Bergen. Har også hatt et utvekslingssemester i sosiologi på University of California, Berkeley i USA, samt et praktikantopphold ved Den norske ambassaden i Vilnius i Litauen. Jeg mener den norske EU-debatten i for stor grad har blitt sittende fast i et "ja-eller-nei"-spor i kjølvannet av folkeavstemningen i 1994, noe som har bidratt til at EU/EØS har blitt en tematikk for spesielt interesserte. Derfor tror jeg at en EU-/EØS-debatt mer løsrevet fra spørsmålet om fullt medlemskap kunne bidratt til å belyse aktuelle spørsmål av avgjørende betydning for Norge på en mer tilgjengelig måte. Hva har f.eks. kampen for å gjenetablere økonomisk stabilitet i eurosonen å si for Norge? Hvordan kan Norge bli påvirket av en eventuell TTIP-avtale? Og hva slags innvirkning kan en eventuell "brexit" ha på Norges forhold til EU? Dette er noen få av mange viktige spørsmål som jeg håper Tja.eu kan være med å belyse og skape debatt om.