Sara Alvsaker

Sara Alvsaker

Studerer for øyeblikket fransk etter å ha fullført mastergrad i sammenliknende politikk, med en oppgave om nordiske interessegruppers lobbystrategier i Brussel. Har en bachelorgrad i Europastudier, og er generelt interessert i europeisk politikk og særlig Norge som EØS-medlem.

  • Innlegg: 1
  • Kommentarer: 0
  • Siden:

Follow