Knut Ulsrud

Født og oppvokst i Oslo. Jeg har en bachelorgrad i utviklingsstudier fra UiO og en mastergrad i Public Administration fra London School of Economics. Jeg har sittet i landsstyret til Europeisk Ungdom og ellers vært engasjert i en rekke organisasjoner gjennom studietiden. For tiden bor jeg i Edmonton, Canada, der jeg jobber som ledelseskonsulent. Jeg synes det er veldig spennende med styringsstrukturer, hvordan institusjoner gjør beslutninger, demokrati, politikk og korrupsjonsbekjempelse. Jeg er også interessert i migrasjon både innen og utenfra EU, utdanning og skjæringspunktet mellom disse.