Kirsti Methi

Kirsti Methi er generalsekretær i Europabevegelsen i Norge. Hun har tidligere ledet NHOs kontor i Brussel, og drevet egen konsulentvirksomhet i Tromsø.