Erik Oddvar Eriksen

Erik Oddvar Eriksen

Erik Oddvar Eriksen er professor og senterleder ved ARENA, Senter for europaforskning ved Universitetet i Oslo. Eriksens forskningsområder er i hovedsak politisk teori, demokratisk styring, offentlig politikk, europeisk integrasjon og forutsetningene for post-nasjonalt demokrati. Professor Eriksen har publisert en rekke bøker og artikler om EU, blant dem hans siste bok "Hva er EU godt for?" utgitt av Cappelen Damm i 2015.