Andreas Østhagen

Fra nord i landet (Bodø), med et engasjement for nordområdene og EU-spørsmål! Jeg arbeider for tiden som regionsansvarlig for The Arctic Institute, en tenketank med hovedkontor i Washington DC, samtidig som jeg tar en doktorgrad ved University of British Columbia i Vancouver, Canada. I tillegg er jeg tilknyttet Institutt for forsvarsstudier (IFS) i Oslo og Nordområdesenteret ved Universitetet i Nordland. Min EU-erfaring stammer fra 4 år ved Nord-Norges Europakontor i Brussel, hvor jeg arbeidet spesielt med EUs nordområdepolitikk og næringsutvikling i nord. I tillegg til den pågående doktorgraden består min utdanning av en mastergrad ved London School of Economics fra 2009 og en bachelorgrad fra NTNU fra 2008. Jeg har også arbeidet ved tenketanken CSIS i Washington DC og ved Gordon Foundation i Toronto. Ta kontakt om du lurer på noe!